Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

Herb gminy na rozmytym tle

Trzecia część XXIX sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach

Opublikowano: 01-06-2020
W dniu 28 maja (czwartek) odbyła się trzecia część sesji online. Radni obradowali między innymi w sprawach wynagrodzenia dla burmistrza miasta Świebodzice oraz wydawania przez Gminę czasopisma samorządowo-społecznego.
Najwięcej uwagi radnych pochłonęła uchwała dotycząca czasopisma, której głosowanie poprzedziła długa dyskusja. Finalnie jednak radni jednogłośnie podjęli uchwałę. Obecnie na ten cel nie ma zabezpieczonych wystarczających środków w budżecie Gminy Świebodzice. Od listopada ubiegłego roku w mieście wydawany jest biuletyn informacyjny pn. Życie Świebodzic.

Wynagrodzenie bez zmian

Drugim ważnym tematem, który ponownie trafił pod obrady Rady Miejskiej była kwestia obniżenia wynagrodzenia Burmistrza. Wniosek w tej sprawie złożyła radna, przewodnicząca klubu Wspólne Świebodzice Zofia Marek. Podobnie jak i za pierwszym razem większość radnych uznała, że pensja Pawła Ozgi pozostanie na tym samym poziomie. Radny Forum Wspierania Inicjatyw Lokalnych Adam Pofelski poinformował, że złożył wniosek do Biura Rady o wpisanie do porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie wysokości diet radnych i zasad ich wypłacania. Projekt ten dotyczył obniżenia diet radnym. 
Wśród pozostałych uchwał znalazła się między innymi kwestia określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, uchwała ta została podjęta. Jej inicjatorem był klub radnych Obywatelskie Świebodzice. Uchwała ta nie została podjęta na poprzedniej sesji z powodu nieaktualnej podstawy prawnej we wzorze deklaracji, który stanowił załącznik do niniejszej uchwały.

 

Autor: Wydział PK

Liczba wyświetleń: 1788

Powrót