Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

Herb na rozmytym tle

Wybory na Prezydenta, jak głosować?

Opublikowano: 10-06-2020
W związku z zarządzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 28 czerwca 2020r., uprzejmie informuję naszych mieszkańców, że:
1. Głosować korespondencyjnie może każdy wyborca.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy w gminie, w której wyborca ujęty jest w spisie wyborców, najpóźniej do dnia 16 czerwca 2020 r.

Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020 r. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 26 czerwca 2020 r.

2. Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

  1. całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
  2. całkowitej niezdolności do pracy;
  3. niezdolności do samodzielnej egzystencji;
  4. zaliczeniu do I grupy inwalidów;
  5. zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

 

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Miasta Świebodzice najpóźniej do dnia 19 czerwca 2020 r.

3. Zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego można dokonać ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem usługi udostępnionej na platformie ePUAP.
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego może dokonać wyborca we właściwym Urzędzie (tzn. tam gdzie wpisany jest do spisu wyborców), w Świebodzicach jest to - Urząd Miejski ul. Rynek 1 (sekretariat) lub ul. Żeromskiego 27 – Biuro Podawcze


Wnioski do pobrania znajdują się na www.bip.swiebodzice.pl - zakładka WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ W DNIU 28 CZERWCA 2020 r. lub bezpośrednio pod adresem
https://www.bip.swiebodzice.pl/wybory-prezydenta-rzeczypospolitej-polskiej-w-dniu-28-czerwca-2020-r/568
Pakiet wyborczy można będzie odebrać osobiście w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach lub może być dostarczony przez operatora z Poczty Polskiej do dnia 23 czerwca 2020 r. Na dzień dzisiejszy nie posiadamy wiedzy kiedy będą dostarczone karty do głosowania, więc nie można podać od kiedy takie pakiety będą dostarczane.

 

Wszelkie informacje dotyczące zarządzonych wyborów na dzień 28 czerwca 2020 r. znajdują się na stronie : https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 28 czerwca 2020 r. od godz. 700 do godz. 2100.

 

Autor: Wydział OA

Liczba wyświetleń: 1282

Powrót