Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

Logo DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA
POŚREDNICZĄCA

Wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19

Opublikowano: 22-06-2020
Dnia 17 czerwca br. Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła konkurs w ramach Poddziałania 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP (schemat D Wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19).

Celem konkursu jest udzielenie wsparcia na utrzymanie działalności oraz płynności finansowej mikro i małych przedsiębiorstw, które odnotowały spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 50% w okresie wybranego jednego miesiąca w roku 2020 roku, począwszy od 1 marca 2020 do 31 maja 2020 roku, w porównaniu do uśrednionych miesięcznych obrotów (przychodów ze sprzedaży) w roku 2019 r., poprzez finansowanie kapitału obrotowego za pomocą stawki jednostkowej zgodnie z przyjętymi założeniami zawartymi w niniejszym regulaminie.

Wsparcie udzielane jest w formie bezzwrotnej dotacji, stanowiącej 100% dofinansowania.

O wsparcie może ubiegać się może wnioskodawca, który ma status mikro i małego przedsiębiorcy i który na dzień 1 grudnia 2019 r. prowadził jako przeważającą działalność (co ma odzwierciedlenie w dokumentach rejestrowych, innych dokumentach) w zakresie:

· Sekcja I, cały Dział 55 – Zakwaterowanie;

· Sekcja I, cały Dział 56 – Działalność usługowa związana z wyżywieniem;

· Sekcja N, cały Dział 79 – Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane;

· Sekcja R cały dział 90 – Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką;

· Sekcja R cały dział 91 - Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą;

· Sekcja R cały dział 93 - Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna.

Nabór wniosków jest elektroniczny i prowadzony będzie za pośrednictwem systemu dostępnego na stronie: https://snow-dip.dolnyslask.pl/ w terminie od godz. 8:00 dnia 23.06.2020 r. do godz. 15:00 dnia 26.06.2020 r.

Dostępna w naborze alokacja wynosi 60 169 120,00 PLN. Kolejność złożenia wniosków będzie kryterium rozstrzygającym w przypadku, gdy wartość dofinansowania pozytywnie ocenionych wniosków przekroczy wartość alokacji przewidzianej na nabór.

Więcej informacji o konkursie znajduje się pod adresem: http://www.dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/1485-1-5-d-wsparcie-dla-msp-dotknietych-skutkami-epidemii-covid-19-konkurs-horyzontalny-399-20.html

 

Autor: Wydział RS

Liczba wyświetleń: 1137

Powrót