Park Sportowy „rośnie w oczach“ | Urząd Miejski w Świebodzicach

Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

Roboty w parku koparka i walec

Park Sportowy „rośnie w oczach“

Opublikowano: 15-07-2020
Trwają intensywne prace na terenie budowanego Parku Sportowego w ramach projektu pn. „Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w Gminie Świebodzice, poprzez tworzenie i odnawianie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców”.

Wykonano większość ścieżek o nawierzchni mineralnej, ścieżek z kostki betonowej oraz ponad połowę długości toru dla rolkarzy. Ułożono kable oświetleniowe pod 30 lamp oświetlenia parkowego LED oraz rury osłonowe pod instalację monitoringu. Wykonawca wykonał drenaż odwadniający i kończy układanie warstw konstrukcyjnych podbudowy nawierzchni boiska wielofunkcyjnego.

Wykonano roboty ziemne pod cztery ogrody deszczowe, gdzie podczas deszczu będzie gromadziła się woda, wykorzystana przez odpowiednio dobraną gatunkowo roślinność, wpływając pozytywnie na mikroklimat. Trwają prace agrotechniczne w celu poprawy struktury gleby. Niedługo rozpocznie się wykonywanie zaplanowanych nasadzeń. A do posadzenia jest niemało: 200 szt. drzew, ponad 1300 szt. krzewów, prawie 1300 szt. bylin i roślin cebulowych. Nowy trawnik powstanie na powierzchni 13800 m2. Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym roku będziemy mogli się w pełni cieszyć nowym terenem rekreacyjnym, wypoczynkowym i sportowym jednocześnie. Jednak już dzisiaj niektórzy, zarówno dzieci jak i ich opiekunowie, próbują korzystać z wykonanych ścieżek, na rowerkach, na rolkach, na deskorolkach zapominając, że to teren budowy, na który wstęp jest wzbroniony, o czym informują zamontowane wokół tabliczki.

Gmina, jako inwestor, apeluje do okolicznych mieszkańców o przestrzeganie obowiązujących zakazów, rozwagę i wzmożoną opiekę nad małoletnimi.

Zadanie realizowane w ramach projektu pn. "Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców" nr POIS.02.05.00-00-0085/16

Oś priorytetowa II  Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.Logotypy unijne

Autor: Wydział PK

Liczba wyświetleń: 2573

Powrót