Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

Strona tytułowa Raportu o stanie Gminy Świebodzice za rok 2019

Debata nad Raportem o Stanie Gminy

Opublikowano: 20-08-2020
Raport o Stanie Gminy Świebodzice za rok 2019 został opracowany w związku z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713).

Raport ten obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku 2019, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Miejskiej w Świebodzicach.

Raport stanowi kompendium wiedzy o działalności gminy za rok ubiegły i jest podstawą do obiektywnej, opartej na faktach oceny. Zawarte w raporcie informacje posłużą mieszkańcom Świebodzic do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu gminnego, a także staną się podstawą do prowadzenia dialogu na temat przyszłości gminy.

Na sesji absolutoryjnej, która odbędzie się w Miejskim Domu Kultury dnia 26 sierpnia br. (środa) o godz.: 15:00 mieszkańcy będą mogli zabrać głos w debacie nad ww. dokumentem. Aby wziąć udział w dyskusji, należy złożyć do Przewodniczącej Rady Miejskiej pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50-ciu mieszkańców gminy.

Termin składania zgłoszeń upływa 25 sierpnia br. o godzinie 16:00. Mieszkańcom głos udzielany będzie według kolejności zgłoszeń, otrzymanych przez przewodniczącą. Jeżeli będzie chciało zabrać głos więcej niż 15 mieszkańców, to wówczas rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Z Raportem o stanie gminy za rok 2019 można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.swiebodzice.pl/rok-2019/576.
Autor: Wydział PK

Liczba wyświetleń: 971

Powrót