Inauguracja roku szkolnego | Urząd Miejski w Świebodzicach

Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

Burmistrz wręcza kwiaty Dyrektor Zespołu Szkół  Magdalenie Paviłojc

Inauguracja roku szkolnego

Opublikowano: 01-09-2020
W dniu 1 września (wtorek) odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w Zespole Szkół, którego organem prowadzącym jest Gmina Świebodzice.

W inauguracji uczestniczyli: burmistrz miasta Świebodzice Paweł Ozga, zastępca burmistrza miasta Tobiasz Wysoczański, dyrektor szkoły Magdalena Pawiłojć, Dziekan Dekanatu Świebodzickiego Józef Siemasz, wizytator-koordynator Delegatury Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Piotr Krzywda, przewodnicząca Związku Nauczycielstwa Polskiego Urszula Kruczek, dyrektorzy placówek oświatowych: Teresa Walczak-Jusiel, Elwira Kirklo, Jolanta Styrna- Grossman, Dorota Uzar, dyrektor Miejskiego Domu Kultury Katarzyna Woźniak, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Małgorzata Grudzińska, p.o. kierownika wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Alicja Pawlica oraz Zofia Choińska, przewodnicząca komisji Oświaty, Wychowania i Kultury Zofia Marek, Anna i Andrzej Szczurek - Firma Promont, prezes Towarzystwa Lotniczego w Świebodzicach Dariusz Błaszczyk, właścicielka firmy Tonsor Magdalena Wyzińska, prezes firmy Effectivity Sp. z o.o. Marcin Kozów.

Zgromadzonych gości, uczniów oraz nauczycieli serdecznie powitała dyrektor Zespołu Szkół Magdalena Pawiłojć, wyrażając słowa uznania i szacunku dla burmistrza miasta Świebodzice Pawła Ozgi oraz wszystkich pozostałych osób za zaangażowanie w przejęcie Szkoły Branżowej i utworzenie Technikum. Dzięki tym działaniom udało się z sukcesem przeprowadzić nabór do szkoły, a efektem tego jest podjęcie nauki przez 80 uczniów w Zespole Szkół (2 klasy Szkoła Branżowa Wielozawodowa oraz 1 klasa Technikum o profilu technik informatyk, technik grafik i poligrafii cyfrowej).

Dyrektor skierowała do uczniów ciepłe przesłanie: To dla Was ma to być miejsce szczególne, miejsce, do którego chętnie będziecie przychodzić, miejsce gdzie będą królowały: mądrość, życzliwość i tolerancja.

Burmistrz Miasta w swym wystąpieniu szczególnie serdecznie powitał młodzież, która podjęła naukę w Zespole Szkół i kontynuuje ją w Świebodzicach, bez konieczności dojazdu do miasta ościennych. Przekazał życzenia jak najlepszych wyników, satysfakcji z podjętej nauki i życzliwej atmosfery. Słowa do młodzieży skierował także Dziekan Józef Siemasz, który udzielił błogosławieństwa. Następnie kolejno głos zabrały: przewodnicząca ZNP Urszula Kruczek i dyrektorki szkół podstawowych. 

Podczas inauguracji roku szkolnego została podpisana umowa pomiędzy Effectivity Sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy reprezentowaną przez prezesa Marcina Kozów z Zespołem Szkół. Celem umowy jest współpraca w zakresie edukacji, mająca na celu rozwój zawodowy uczniów, kształcących się w zawodzie technik, informatyk.
W pozostałych szkołach rozpoczęcie roku przebiegało, według ustalonych przez dyrekcję scenariuszy.
Już jutro we wszystkich placówkach oświatowych rozbrzmi dzwonek.

 

Autor: Wydział PK/ES

Liczba wyświetleń: 2422

Powrót