Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

herb na rozmytym tle

NOWY ROK SZKOLNY – NOWE WYZWANIA, NOWE PROJEKTY DLA ŚWIEBODZICKICH SZKÓŁ

Opublikowano: 02-12-2019

ERASMUS + „RYTMY DLA EUROPY” - jest o program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży w latach 2014-2020. Projekt ten w Gminie Świebodzice realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 2 od roku 2018 i ma trwać przez trzy lata. W I półroczu 2019 r. nauczyciele wraz z uczniami - uczestnikami biorącymi udział w projekcie brali udział w spotkaniach w Finlandii oraz Bułgarii. Ponadto to od 6 do 12 października uczniowie z czterech zaprzyjaźnionych szkół z terenu Niemiec, Francji, Bułgarii i zagoszczą w Świebodzicach.

Projekt „SPRAWNY DOLNOŚLĄZACZEK” ma na celu zachęcenie uczniów klas I – III szkół podstawowych do aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. Został opracowany przez Dolnośląski Szkolny Związek Sportowy i spełnia wszelkie wymagania i cele podstawy programowej. Do programu przystąpiły cztery szkoły podstawowe. Uroczysta inauguracja programu odbyła się 23 września 2019 r.

Projekt „UMIEM PŁYWAĆ” realizowany jest ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Przedmiotem projektu „Umiem pływać” jest organizacja zajęć sportowych dla dzieci w Wodnym Centrum Rekreacji w Świebodzicach. Udział w nim biorą dzieci z klas I – III Szkoły Podstawowej nr 2. Projekt obejmuje organizację nauki pływania.

Program „SZKOLNY KLUB SPORTOWY” to działania skierowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela. W Gminie Świebodzice udział w programie wzięła Szkoła Podstawowa Integracyjna.

Projekt „EDUKACJA WARTA ZACHODU” realizowany jest przez Gminę Świebodzice w Szkole Podstawowej nr 2. Celem jest zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, m.in. poprzez uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych uwzględniających indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów oraz doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt i pomoce dydaktyczne do nauczania przedmiotów przyrodniczych, matematycznych.

W ramach zapewnienia wszystkim uczniom dostępu do nowoczesnej, cyfrowej edukacji powstał program OGÓLNOPOLSKA SIEĆ EDUKACYJNA (OSE). Sieć ta ma zapewnić szkołom dostęp do szybkiego internetu, usług i treści edukacyjnych oraz bezpieczeństwa sieci. Wszystkie placówki z terenu Gminy Świebodzice przystąpiły do Rządowego programu bezpłatnego dostępu do internetu. Dostarczone przez Operatora OSE usługi z pewnością przyczynią się do zdobywania przez uczniów kompetencji i umiejętności cyfrowych oraz wyrównywania szans edukacyjnych.

Autor: Wydział ES

Liczba wyświetleń: 928

Powrót