Park Sportowy na Osiedlu Piastowskim | Urząd Miejski w Świebodzicach

Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

Park Sportowy. Widok placu budowy z lotu ptaka.

Park Sportowy na Osiedlu Piastowskim

Opublikowano: 20-10-2020
Kolejną inwestycją realizowaną przez Gminę Świebodzice w ramach projektu dofinansowanego z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn. „Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w Gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy życia mieszkańców” jest Park Sportowy. Zlokalizowany między ulicami Królowej Jadwigi z jednej strony i Księcia Bolka z drugiej, o powierzchni ponad 2 ha.
W projekcie zagospodarowania przewidziany jest podział terenu na strefy funkcjonalne oraz aktywności ruchowej. W zakresie wyposażenia zaplanowano wybudowanie wielofunkcyjnego boiska (do piłki ręcznej, siatkowej i koszykówki) z centralnie położonym kortem do tenisa ziemnego, wodnego placu zabaw, toru dla rolkarzy oraz adaptację istniejącego placu do Street Workout. Dotychczas zostały w znacznej mierze wykonane alejki o nawierzchni mineralnej, ścieżki z kostki betonowej oraz tor dla rolkarzy. Przygotowano podbudowę pod nawierzchnię poliuretanową boiska wielofunkcyjnego.
Planowane jest nasadzenie jak największej liczby drzew i krzewów na całym terenie o charakterze parkowym. Zostanie posadzonych 200 drzew, ponad 1300 krzewów i prawie 1300 sztuk bylin, traw ozdobnych, roślin bagiennych. Będzie strefa: roślin bagiennych, traw ozdobnych. Także roślin polecanych do ogrodów deszczowych, które będą elementem krajobrazu parku, gdzie wody deszczowe będą wykorzystywane przez roślinność, wpływając na poprawę mikroklimatu. Przy ogrodach deszczowych zostały wykonane roboty ziemne oraz przeprowadzono prace agrotechniczne w celu przygotowania gleby pod przyszłe nasadzenia. Powstanie również łąka kwietna o powierzchni 220 m2.
Gmina, jako inwestor, apeluje do mieszkańców o przestrzeganie obowiązujących zakazów, rozwagę i wzmożoną opiekę nad małoletnimi. Na teren budowy wstęp jest wzbroniony, o czym informują zamontowane wokół tabliczki.
Budowa Parku Sportowego ma zakończyć się do 30 kwietnia 2021 r.

Zadanie realizowane w ramach projektu pn. "Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców" nr POIS.02.05.00-00-0085/16.
Oś priorytetowa II  Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.
Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Unijne

Autor: Wydział PK/IT

Liczba wyświetleń: 2777

Powrót