Park Sportowy | Urząd Miejski w Świebodzicach

Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

Sadzenie drzew na na terenie budowy Parku Sportowego

Park Sportowy

Opublikowano: 29-10-2020
Na terenie budowy Parku Sportowego rozpoczęto prace związane z sadzeniem drzew. Trwa również wykonanie drenażu w okolicy istniejącego boiska piłkarskiego.
W projekcie założone jest nasadzenie jak największej liczby drzew i krzewów na całym terenie o charakterze parkowym.
Zostanie posadzonych 200 drzew, ponad 1300 krzewów i prawie 1300 sztuk bylin, traw ozdobnych, roślin bagiennych. Wprowadzono tematycznie kolekcje roślin, pełniących funkcję stref edukacyjnych. Będzie strefa: roślin bagiennych,  roślin polecanych do ogrodów deszczowych,  traw ozdobnych. Wspomniane ogrody deszczowe stanowią element krajobrazu parku, gdzie wody deszczowe będą wykorzystywane przez roślinność, wpływając na poprawę mikroklimatu. Na powierzchni 220 m2 powstanie łąka kwietna.
Zadanie jest realizowane w ramach projektu dofinansowanego z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn. „Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w Gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy życia mieszkańców”.

Zadanie realizowane w ramach projektu pn. "Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców" nr POIS.02.05.00-00-0085/16.
Oś priorytetowa II  Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.
Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Unijne

Autor: Urząd Miejski w Świebodzicach

Liczba wyświetleń: 1521

Powrót