Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

Logo programu Wspieraj Seniora

Wsparcie dla seniorów

Opublikowano: 17-11-2020
Gmina Świebodzice przystępując do Programu „Wspieraj Seniora” na rok 2020, działającego w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów, poszerzyła swoją ofertę dotychczasowych działań na rzecz osób starszych w mieście o wspieranie osób w wieku powyżej 70 lat, które ze względu na pandemię COVID-19 postanowiły pozostać w domach.

Wsparcie to polega głównie na zaopatrzeniu seniorów  w najpotrzebniejsze produkty spożywcze, chemiczne czy
w lekarstwa. Z usług tych mogą skorzystać w szczególnie uzasadnionych przypadkach także seniorzy poniżej 70 roku życia. Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach  wykorzystuje przy tym własne zasoby kadrowe, sieć wolontariuszy oraz w szczególnych sytuacjach żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy dokonują zakupów (na podstawie sporządzonych zleceń otrzymanych od samych seniorów). Mając na względzie troskę o ich zdrowie, wolontariusze wyprowadzają także ich czworonożnych przyjaciół, jeżeli stan zdrowia nie pozwala na samodzielne opuszczenie mieszkania (np. po przebytych zabiegach operacyjnych), czy pomagają np. w przyniesieniu opału z piwnicy, a także w załatwianiu drobnych spraw niewymagających użycia dodatkowych upoważnień czy wykorzystania wrażliwych danych osobowych. Z takich usług mogą skorzystać osoby, które nie mają możliwości uzyskania pomocy z innych źródeł np. ze strony bliskich. Z usług nie mogą zaś korzystać osoby objęte usługami opiekuńczymi.

Do dzisiaj (17 listopada) OPS w Świebodzicach otrzymał 29 zgłoszeń o udzielenie wsparcia. W akcję włączyło się 19 wspaniałych wolontariuszy, mieszkańców Gminy Świebodzice, w tym członkowie Rady Miejskiej w Świebodzicach oraz Młodzieżowej Rady Miejskiej w Świebodzicach, pracownicy JST, oraz lokalni działacze społeczni.

Jak uzyskać wsparcie:

Krok 1. Senior dokonuje telefonicznego zgłoszenia:

  1. za pośrednictwem infolinii MRiPS pod numer  22 505 11 11 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-21.00)
  2. do Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach pod numer 502-336-252 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 -15.30)

 

W przypadku zgłoszenia za pośrednictwem infolinii, dane przekazywane są do tutejszego OPS, który kontaktuje się z seniorem, dokonuje weryfikacji i zasadności zgłoszenia oraz ustala zakres usługi.

Krok 2.

Pracownik OPS po dokonaniu pozytywnej weryfikacji zgłoszenia wskaże osobę, która daną usługę wykona (tzw. osobę wspierającą seniora)

Poinformuje o terminie jej przybycia oraz zapozna seniora z procedurą postępowania podczas realizacji zlecenia w tym z zasadami bezpieczeństwa, z których najważniejszymi są:

- zakrywanie nosa i ust przy każdym kontakcie oraz w miarę możliwości stosowanie rękawiczek,

- niewpuszczanie osoby wspierającej seniora do mieszkania (wszelkie sprawy załatwiane są przed drzwiami),

 

-weryfikacja osoby wspierającej na podstawie posiadanego przez nią identyfikatora.

Krok 3.

Osoba wspierająca seniora po okazaniu identyfikatora odbiera od niego listę zakupów oraz środki finansowe i przystępuje do realizacji zlecenia. Na koniec przedkłada dowody zakupów, na podstawie których dokonuje rozliczenia.

 

Chęć ponownego skorzystania z usługi senior zgłasza już bezpośrednio do pracownika OPS.

 

Koordynator akcji pozostaje w stałym kontakcie z wolontariuszami, którzy informują go m.in. o wykonaniu usługi oraz o wątpliwościach powstałych w trakcie ich wykonywania. (np. przekazując wówczas listę produktów, o które prosi senior). Należy więc pamiętać, żeby nie nadużywać pracy wolontariuszy i korzystać ze wsparcia z rozsądkiem.

 

Inicjatorem i koordynatorem Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

 

 

Autor: Ośrodek Pomocy Społecznej

Liczba wyświetleń: 715

Powrót