Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

Mapa wariantu

„Studium Korytarzowe wraz z Analizą Techniczno-Ekonomiczno-Logistyczną rozbudowy/budowy autostrady A4 na odcinku Wrocław Krzyżowa”

Opublikowano: 24-11-2020
W ramach realizacji przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad zadania pn. „Studium Korytarzowe wraz z Analizą Techniczno-Ekonomiczno-Logistyczną rozbudowy/budowy autostrady A4 na odcinku Wrocław Krzyżowa”, Gmina Świebodzice opowiedziała się za wykonaniem wariantu S5W1a.

mapa

Miasto nie posiada obwodnicy Wałbrzych-Dobromierz i Wałbrzych-Strzegom, dlatego ruch pojazdów prowadzony jest drogą krajową nr 34 i drogą wojewódzką nr 374 przez centrum miasta, które ma ścisłą, zwartą zabudowę, miejscami zabytkową. Ponadto ruch tranzytowy prowadzony tymi drogami powoduje brak płynności i nie zapewnia przepustowości, co stwarza zagrożenie dla użytkowników dróg. Jest to również szczególnie uciążliwe dla mieszkańców Świebodzic, ponieważ przejazd pojazdów przez centrum zwiększa ilość spalin, hałasu i drgań przenoszonych na budynki i ludzi. Dlatego Gmina od samego początku kładzie nacisk na wdrożenie rozwiązania, które byłoby optymalne dla miasta, a mianowicie wykonanie niezbędnego węzła na skrzyżowaniu projektowanej drogi ekspresowej S5 z drogą wojewódzką nr 374 (ul. Strzegomską). Podyktowane jest to położoną w północnej części miasta Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną INVEST PARK. Rozwój miasta i strefy ekonomicznej związany jest bezpośrednio z możliwością podłączenia do planowanej drogi ekspresowej S5.

 

 

W kwietniu Gmina zwracała się do WYG International Sp. z o.o. (wykonawcy dokumentacji projektowej) opracowujących studium korytarzowe z prośbą o zlokalizowanie węzła na skrzyżowaniu projektowanej S5 z drogą wojewódzką nr 374. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  także została poinformowana o proponowanym rozwiązaniu. Za wariantem korzystnym dla miasta Świebodzice argumentował burmistrz miasta Paweł Ozga podczas telekonferencji, która odbyła się 9 lipca. Odpowiedź GDDKiA była negatywna. Jako powód podano bliskość wnioskowanego przez gminę dodatkowego węzła z drogą wojewódzką nr 374, od zaplanowanego już węzła ŚWIEBODZICE na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 35.

Nie ma obecnie przepisu, który uniemożliwiałby budowę drugiego węzła w odległości ok. 4 km od istniejącego. Dlatego burmistrz miasta Paweł Ozga zwrócił się do Senator i Posłów z okręgu o pomoc w przekonaniu GDDKiA o ogromnej  potrzebie zaprojektowania i budowy dodatkowego węzła w Świebodzicach. Ponadto wskazał, że należy uwzględnić przeprowadzenie drogi w możliwie największej odległości od zabudowań mieszkalnych dzielnicy Ciernie, tak aby wzmożony ruch nie był uciążliwy dla mieszkańców. Proponowane rozwiązania wpłynęłyby w dużej mierze na poprawę warunków życiowych mieszkańców Świebodzic.   

Autor: Wydział IT/PK

Liczba wyświetleń: 2031

Powrót