Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

Trójkolorowy pojemnik na odpady do selektywnej zbiórki.

Proponowane nowe stawki za odpady

Opublikowano: 25-11-2020
Na sesji Rady Miejskiej w dniu 30 listopada poddane zostaną pod głosowanie projekty uchwał dotyczące ustalenia nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Aktualna stawka opłat za odpady selektywne obecnie wynosi 19,90 zł za jednego mieszkańca, a od przyszłego roku planowane jest, aby wynosiła  27,00 zł, co oznacza, że kwota zwiększy się o 7,10 zł. Z kolei kwota za odpady zbierane nieselektywne aktualnie wynosi 39,80 zł, od przyszłego roku w przypadku niewypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadów, opłata będzie wynosiła 54,00 zł. Kwota ta zwiększa się o 14,20 zł.  Wzrost cen związany jest  z kalkulacją kosztów funkcjonowania systemu. Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi muszą pokrywać koszty funkcjonowania systemu, na które składają się: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zakup pojemników na odpady, a także obsługa administracyjna tego systemu oraz koszt edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Przyjęcie nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma na celu zbilansowanie gminnego systemu i wynika bezpośrednio ze znaczącego wzrostu opłaty za składowanie odpadów, wzrostu ceny zagospodarowania poszczególnych frakcji odpadów, wzrostu minimalnego wynagrodzenia, skokowych różnic w cenach paliw i energii oraz kosztu dostosowania instalacji do nowych przepisów.

Wobec powyższego oraz z uwagi na wzrost kosztów przyjęcia do zagospodarowania poszczególnych frakcji: papieru, tworzyw sztucznych, odpadów zmieszanych, bioodpadów i odpadów wielkogabarytowych, zmiana ceny  jest nieunikniona.

Pragniemy również zauważyć, że celem zbilansowania systemu gospodarki odpadami gminy sąsiednie dokonały już podwyżek stawki za odbiór odpadów komunalnych z początkiem roku 2020. Propozycja wprowadzenia podwyżki w ostatnim możliwym terminie nie powinna być odbierana jako brak zrozumienia dla aktualnej sytuacji ekonomicznej mieszkańców naszej gminy. Ponadto informujemy, że zgodnie z zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej proces zagospodarowania odpadami musi się bilansować. Dla porównania przedstawiamy wysokość opłat z innych gmin i miast.

 

Gmina/Miasto

Stawka opłaty w zł na mieszkańca/miesiąc

selektywne zbieranie odpadów

w przypadku niewypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadów

 

aktualne

Świdnica

26,00

78,00

Wałbrzych

27,00

54,00

Jaworzyna Śląska

26,00

52,00

Marcinowice

26,00

52,00

Ząbkowice Śląskie

28,00

56,00

Gąbin

27,00

54,00

Słupno

29,00

58,00

Dobromierz

27,00 (1-4 os.)
21,00 - każda os. ponad 4

 

 

54,00

Świebodzice

Stawka aktualna

19,90

39,80

Stawka proponowana

27,00

54,00

 
Autor: Wydział PK

Liczba wyświetleń: 898

Powrót