Obiekt nr 1 - Staw Warszawianka | Urząd Miejski w Świebodzicach

Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

Widok stawu Warszawianka. W tle pracuje koparka.

Obiekt nr 1 - Staw Warszawianka

Opublikowano: 08-12-2020
W ubiegłym tygodniu rozpoczęły się prace budowlane na terenie Obiektu nr 1. Staw Warszawianka jest ostatnim etapem z dwunastu zadań z projektu, które realizuje Gmina Świebodzice od stycznia 2018 roku w ramach dofinansowania z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn. „Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w Gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy życia mieszkańców”.

W parku przy stawie przebudowany będzie system ścieżek oraz wprowadzone zostaną miejsca wypoczynkowe umożliwiające rekreację. Nawierzchnie ścieżek dla pieszych oraz placyków wypoczynkowych zostaną wymienione. W celu podkreślenia walorów kompozycyjnych uporządkowana zostanie zieleń.  Głównym założeniem w zakresie planowanych zmian przestrzennych jest wyeksponowanie drzew wzdłuż linii brzegowej stawu oraz dodatkowe nasadzenia krzewów ozdobnych i pnączy w otoczeniu planowanych placów rekreacyjnych.

Projekt zagospodarowania zakłada podział terenu na strefy funkcjonalne i wprowadzenie różnych form aktywności ruchowej. W zakresie wyposażenia zaplanowano wprowadzenie m.in. placu zabaw, a także małą architekturę obejmującą: pergole-trejaże drewniane, stojaki na rowery, ławki, kosze na śmieci, latarnie.

Natomiast przy wejściu do parku od strony ul. Kolejowej znajdzie się zabudowa rekreacyjno-wypoczynkowa składająca się z kiosków połączonych wspólnym zadaszeniem stanowiących pawilon gastronomiczny, szalet publiczny oraz pomieszczenia dla wędkarzy.

Obecnie wykonawca przygotowuje teren pod nowe zagospodarowanie, czyli prowadzone są rozbiórki obiektów i ścieżek oraz niwelacje terenu położonego bezpośrednio przy stawie.
Zakończenie inwestycji jest planowane na 30 czerwca 2021 r.
 
 


Zadanie realizowane w ramach projektu pn. "Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców" nr POIS.02.05.00-00-0085/16.
Oś priorytetowa II  Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.
Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Unijne

Autor: Wydział PK

Liczba wyświetleń: 3035

Powrót