Utrzymanie rzeki Pełcznica | Urząd Miejski w Świebodzicach

Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

Rzeka Pełcznica przed i po pracach porządkowyc

Utrzymanie rzeki Pełcznica

Opublikowano: 11-12-2020
Podobnie jak w zeszłym roku również i w tym Gmina Świebodzice podpisała porozumienie z PGW Wody Polskie na realizację zadanie pn: „Utrzymanie rzeki Pełcznica na terenie Gminy Świebodzice”.
Zakres rzeczowy zadania obejmował usunięcie łącznie 50 szt. drzew, zarówno rosnących w korycie rzeki Pełcznica, jak i suchych na brzegu rzeki co w znaczący sposób poprawi jej przepustowość, zmniejszając prawdopodobieństwo ryzyka powodziowego na terenie Cierni. Zakres zadania obejmował także usunięcie 2 łach znajdujących się przy kładce przy ul. Ciernie 12 oraz przy moście w okolicach Pałacu Wdów ul. Ciernie 132A. Na wykonanie przedmiotowych prac najkorzystniejszą ofertę cenową złożył Pan Grzegorz Kuchta współwłaściciel firmy MEL-KAN-BUD spółka jawna Dynowska, Kuchta. Prace zostały wykonane w terminie od 19.11.2020 r. do 09.12.2020 r.
Wartość wykonanych prac objętych Porozumieniem wyniosła brutto 43 978,00 zł w tym na PGW Wody Polskie przypadła kwota brutto 40 978,00 zł, natomiast Gmina Świebodzice poniosła koszt w wysokości 3,000,00 zł.
Autor: Wydział GNZ

Liczba wyświetleń: 963

Powrót