Informacja z placu budowy Parku Sportowego | Urząd Miejski w Świebodzicach

Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

Park Sportowy - montaż słupów oświetleniowych typu LED.

Informacja z placu budowy Parku Sportowego

Opublikowano: 24-12-2020
Trwają intensywne prace na terenie budowy Parku Sportowego. Z końcem października rozpoczęto zadanie związane z nasadzeniem drzew, krzewów, które do dzisiaj zostało zrealizowane prawie w całości. Obecnie trwa montaż 27 słupów oświetleniowych typu LED. Cześć z nich jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia będzie oświetlać obiekt. Wiosną mieszkańcy będą mogli w pełni korzystać z atrakcji parku.

Burmistrz miasta Paweł Ozga regularnie odwiedza place budowy gminnych inwestycji. W Tygodniu przed świętami wraz z zastępcą Tobiaszem Wysoczańskim i pracownikami Wydziału Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej sprawdzili postępy prac wykonanych na obiekcie. Rozmawiali z wykonawcami na temat trwających robót oraz korzystając z okazji, życzyli Wesołych Świąt wszystkim osobom zaangażowanym w prace.

Jednak na obecnym etapie nie zapominajmy, że to teren budowy, na który wstęp jest wzbroniony, o czym informują zamontowane wokół tabliczki.
Gmina, jako inwestor, apeluje do okolicznych mieszkańców o przestrzeganie obowiązujących zakazów, rozwagę i wzmożoną opiekę nad małoletnimi.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu dofinansowanego z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn. „Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w Gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy życia mieszkańców”.

Zadanie realizowane w ramach projektu pn. "Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców" nr POIS.02.05.00-00-0085/16.
Oś priorytetowa II  Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.
Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Unijne

Autor: Wydział PK

Liczba wyświetleń: 3462

Powrót