Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

Zdjęcie Ratusza Miejskiego

Radni odwołali Przewodniczącą Komisji Zdrowia, Sportu i Pomocy Społecznej i obniżyli wynagrodzenie burmistrzowi

Opublikowano: 11-02-2021
W poniedziałek, 1 lutego, odbyła się kolejna XXXIX sesja Rady Miejskiej, zwołana na wniosek Przewodniczącej Haliny Mądrej. W porządku obrad znalazły się 3 projekty uchwał w sprawie:
  1. ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Świebodzice;
  2. odwołania przewodniczącej Komisji Zdrowia, Sportu i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Świebodzicach;
  3. powołania przewodniczącego Komisji Zdrowia, Sportu i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Świebodzicach.

Na wniosek wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Tomasza Czekaja do porządku wprowadzono również uchwały w sprawie rezygnacji przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Leśnictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska i powołania przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Leśnictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Kolejnym dodanym punktem obrad był projekt uchwały zmieniającej statut Młodzieżowej Rady Miejskiej w Świebodzicach, stanowiący załącznik do Uchwały nr XIV/93/2015 z dnia 24 listopada 2015 r. Zgodnie z projektem § 2 pkt 4 otrzymać ma brzmienie: „Opiekunem Rady jest Radny Rady Miejskiej, który wyrazi na to zgodę”.

Gościem podczas posiedzenia była Senator RP Agnieszka Kołacz-Leszczyńska. Poinformowała ona radnych i mieszkańców, że zgłosiła się do niej grupa świebodzickich seniorów, zaniepokojonych sytuacją jaka panuje obecnie w Świebodzicach. Parlamentarzystka zwróciła się do radnych, aby zaprzestali działań na niekorzyść miasta i jego mieszkańców i zaapelowała o wspólne, zgodne działanie ponad podziałami. Ponadto odniosła się także do wypowiedzi Posła Ireneusza Zyski podczas poprzedniej sesji Rady Miejskiej, w sprawie nieprzyznania Gminie Świebodzice środków z II transzy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wyjaśnienia Senator w tej sprawie  przedstawiły wypowiedź Posła na Sejm Ireneusza Zyski w innym świetle.

Następnie radni przeszli do procedowania zgłoszonych projektów uchwał.

Jako pierwszy głos zabrał Burmistrz Miasta Świebodzice Paweł Ozga, który odczytał którzy radni podpisali się pod wnioskiem o obniżenie jego wynagrodzenia i podkreślił, że to już trzecia podjęta przez opozycję próba. Burmistrz wskazał, że mimo działań radnych, blokujących niektóre zgłaszane przez niego inicjatywy, każdy z mieszkańców może sam zobaczyć, jak wiele działań realizowanych jest w całym mieście. O rozwagę i zaprzestanie działań zmierzających do umniejszania osoby burmistrza zaapelowała również Senator RP Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, podkreślając, że takie zachowanie nie służy dobru mieszkańców Świebodzic i samemu miastu. Jednak radni w głosowaniu przyjęli uchwałę 9 głosami, przy 8 głosach przeciw,  1 wstrzymujący się, dwóch radnych nie wzięło udziału w głosowaniu. Kolejnym punktem obrad było odwołanie radnej Ewy Dziwosz z funkcji Przewodniczącej Komisji Zdrowia, Sportu i Pomocy Społecznej. Radna zabrała głos i wyjaśniła, że w jej odczuciu proponowana uchwała jest karą za odwagę bycia niezależną radną i odejście ze Stowarzyszenia Obywatelskie Świebodzice. W głosowaniu radni przyjęli uchwałę 11 głosami za, przy 7 przeciw, 2 radnych wstrzymała się od głosu. Podczas zgłaszania kandydatur na przewodniczącego Komisji Zdrowia, Sportu i Pomocy Społecznej radny wiceprzewodniczący Tomasz Czekaj wskazał radnego Marka Gąsiora, a radny Janusz Kościukiewicz radną Grażynę Bieniadę. Kandydaci wyrazili zgodę. W głosowaniu radni większością głosów przyjęli kandydaturę radnego Marka Gąsiora.

Ze względu na rezygnację z przewodnictwa w Komisji Gospodarki Komunalnej, Leśnictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska radnego Tomasza Czekaja wybrano nowego przewodniczącego. Zgłoszono trzy kandydatury:

- wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj zgłosił radnego Bogdana Kożuchowicza, ten wyraził zgodę;

- radny Rady Miejskiej Adam Pofelski  zgłosił radnego Zdzisława Pantala, również wyraził zgodę;

- radny Rady Miejskiej Janusz Kościukiewicz zgłosił radnego Adama Tobiasza, jednak nie wyraził on zgody.

W głosowaniu większość zdobyła kandydatura Bogdana Kożuchowicza.

Ostatnim procedowanym projektem uchwały była zmiana statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Świebodzicach, stanowiącego załącznik do Uchwały nr XIV/93/2015 z dnia 24 listopada 2015 r. Zgodnie z którym  § 2 pkt 4 otrzymać ma brzmienie: „Opiekunem Rady jest Radny Rady Miejskiej, który wyrazi na to zgodę”.

Po wyczerpaniu porządku obrad burmistrz przez kolejne 2 godziny odpowiadał na pytania i interpelacje radnych.

Autor: Wydział PK

Liczba wyświetleń: 924

Powrót