Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

Zdjęcie Ratusza Miejskiego

XLI sesja Rady Miejskiej w Świebodzicach

Opublikowano: 02-03-2021
W dniu 1 marca 2021r. odbyła się XLI sesja Rady Miejskiej w Świebodzicach. Głównym punktem porządku obrad było głosowanie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum o odwołaniu burmistrza Świebodzic z przyczyny nieudzielenia absolutorium z wykonania budżetu za 2019 r.
Po rozpoczęciu sesji Przewodnicząca poinformowała, że za zgodą wnioskodawców (12 radnych opozycyjnych) uzupełnia porządek obrad o dodatkowe punkty. Przedłożony przez Panią Przewodniczącą uprzednio porządek obrad był niekompletny, a w związku z tym niezgodny ze statutem Gminy Świebodzice, gdyż nie zawierał  m.in. punktów  dotyczących sprawozdania przewodniczącej i burmistrza z okresu międzysesyjnego, czy wniosków, interpelacji i zapytań radnych.
Przewodnicząca poinformowała, że w sesji Rady Miejskiej bierze udział Ewelina Szydłowska Kędziera radna Sejmiku Województwa Dolnośląskiego (Prawo i Sprawiedliwość).
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym  udzieliła głosu Burmistrzowi Miasta Pawłowi Ozdze.  Burmistrz odniósł się do zarzutów stawianych przez radnych opozycyjnych, które były powodem nieudzielenia absolutorium za 2019 r. i stanowi kanwę uzasadnienia wnoszonej uchwały.
Zwrócił uwagę, na niewątpliwe sukcesy swojej obecnej kadencji oraz na utrudnienia na jakie napotyka ze strony radnych opozycji od początku kadencji. Odniósł się do postępowania opozycji hamującej działania Burmistrza, deprecjonujące Jego osobę. Wskazał też, że przeprowadzenie referendum wygeneruje niepotrzebne koszty, które  będą  pokryte z budżetu gminy.
Burmistrz wyjaśnił, że gdyby radni opozycyjni szanowali demokrację, mogli oddać głos w sprawie ewentualnego referendum  mieszkańcom, zbierając ok 1800 podpisów w tej sprawie.
W swoim wystąpieniu Burmistrz przypomniał działania poprzedniego burmistrza, które mają swoje konsekwencje dzisiaj:
-  Gmina wychodząc z Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dniem 31 grudnia   2016 roku  w pełni nie rozliczyła się z majątku.  I w zakresie tym do końca 2018 r. poprzedni burmistrz i rada nie sfinalizowali tego ważnego tematu. W tym układzie Gmina ma zapłacić jeszcze do WZWiK ok. 16 mln zł. Dodać należy, że z aktem notarialnym z dnia  18 lipca 2008 r. ówczesny burmistrz w darowiźnie przekazał do WZWiK  nieruchomości  o wartości 10 747 200 zł. Są to ogromne pieniądze.
- Dom Złotego Wieku. Inwestycja na ok. 100 mln zł, w której tylko za doradztwo poprzedni burmistrz  Bogdan Kożuchowicz w roku 2018 zapłacił ok 360 000 zł.
- Poprzednik  sprzedał nieruchomości otrzymane w darowiźnie od Powiatu Świdnickiego, niezgodnie z ich przedmiotem.. Teraz Gmina będzie zwracać środki pochodzące ze sprzedaży tych nieruchomości.
Głos zabrali radni opozycyjni, którzy zbagatelizowali uwagi Burmistrza, tak jak wielokrotnie robili to podczas poprzednich sesji, okazując brak współpracy i dialogu.
Między innymi Radny Łukasz Kwadrans przedstawił błędną interpretację, twierdząc że jeśli  referendum będzie ważne, a większość  czyli powyżej 50 % zagłosuje za Burmistrzem, wówczas dojdzie do rozwiązania Rady.
Nie jest to prawdą. Zastępca Burmistrza Tobiasz Wysoczański, sprostował wypowiedź przytaczając art. 67 ustawy o referendum lokalnym.
Po zakończeniu dyskusji nastąpiło głosowanie. Podjęto uchwałę głosami 12 radnych przy sprzeciwie 7 radnych.
Na tej sesji radni nie zgłosili interpelacji i zapytań. Po informacjach dla radnych sesja została zamknięta.
Autor: Wydział Pk

Liczba wyświetleń: 1201

Powrót