Staw Warszawianka | Urząd Miejski w Świebodzicach

Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

Brak zdjęcia

Staw Warszawianka

Opublikowano: 18-03-2021
Trwają prace budowlane na obiekcie nr 1 Staw Warszawianka. Obecnie wykonawca na terenie cypla wykonał roboty ziemne związane z podniesieniem gruntu kruszywem mineralnym. Ustawiane są palisady na obrzeżach planowanej plaży znajdującej się na cyplu, które umacniać będą jego brzegi i skarpę. Następnie po zakończeniu tych prac rozpoczną się roboty związane z przebudową systemu ścieżek oraz wymianą nawierzchni.

Ponadto w parku przy stawie wprowadzone zostaną miejsca wypoczynkowe umożliwiające rekreację. W celu podkreślenia walorów kompozycyjnych uporządkowana zostanie zieleń. Głównym założeniem w zakresie planowanych zmian przestrzennych jest wyeksponowanie drzew wzdłuż linii brzegowej stawu oraz dodatkowe nasadzenia krzewów ozdobnych i pnączy w otoczeniu planowanych placów rekreacyjnych. Teren będzie podzielony na strefy funkcjonalne i aktywności ruchowej. W zakresie wyposażenia zaplanowano wprowadzenie m.in. placu zabaw, a także małą architekturę obejmującą: pergole-trejaże drewniane, stojaki na rowery, ławki, kosze na śmieci, latarnie.
Zbudowane zostaną także pomieszczenia rekreacyjno - wypoczynkowe połączone wspólnym zadaszeniem tj.: letni pawilon gastronomiczny, szalet publiczny oraz pomieszczenie dla wędkarzy.
Zakończenie inwestycji jest planowane na 30 czerwca 2021 r.


Staw Warszawianka jest jednym z dwunastu zadań projektu, który realizuje Gmina Świebodzice w ramach dofinansowania z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn. „Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w Gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy życia mieszkańców”.
 


Zadanie realizowane w ramach projektu pn. "Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców" nr POIS.02.05.00-00-0085/16.
Oś priorytetowa II  Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.
Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Unijne

Rysunek techniczny
Autor: Wydział PK

Liczba wyświetleń: 3902

Powrót