Park Osiedlowy | Urząd Miejski w Świebodzicach

Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

Brak zdjęcia

Park Osiedlowy

Opublikowano: 30-03-2021
Park Osiedlowy to drugi po Sportowym obiekt budowany na Osiedlu Piastowskim. Zlokalizowany jest w pobliżu zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej co pozwoli wykorzystać potencjał tego miejsca pod kątem zwiększenia wartości przyrodniczych miasta, jak i włączenia terenu do programu rekreacyjnego.

Na poprawę mikroklimatu wpływać będą trzy ogrody deszczowe z grupą ozdobnych roślin zielnych o łącznej powierzchni 130 m2. Zaplanowano posadzenie łącznie 58 szt. drzew, 459 szt. krzewów, 744 szt. bylin i traw ozdobnych. W kompozycji przestrzennej zieleni został posadzony w formie solitera (dominanty) platan klonolistny. Dzieci będą mogły bawić się między innymi na placu zabaw o nawierzchni poliuretanowej, będzie tam także zestaw zabawowy do wspinaczki, huśtawka „bocianie gniazdo” oraz pierwsza w mieście trampolina. Osoby nieco starsze będą mogły poćwiczyć na urządzeniach siłowni zewnętrznej. Na terenie parku ścieżki zostały wykonane z kruszywa mineralnego. Teren parku będzie oświetlony i monitorowany.

Aby mieszkańcy mogli wypoczywać i relaksować się w parku pozostało jeszcze zamontowanie elementów małej architektury takich jak kosze, ławki oraz pozostałe urządzenia tj. dla dzieci do zabaw, a także do ćwiczeń itp. Natomiast w zakresie zieleni wykonawca wykona nasadzenia krzewów i bylin oraz wysieje trawy w miejscu trawników.


Zadanie realizowane w ramach projektu pn. "Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców" nr POIS.02.05.00-00-0085/16.
Oś priorytetowa II  Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.
Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Unijne

Autor: Wydział PK

Liczba wyświetleń: 3037

Powrót