Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

Granatowy poziomy prostokąt z białym napisem Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Gmina Świebodzice kolejny raz bez rządowego wsparcia

Opublikowano: 08-04-2021
Ogłoszono wyniki III tury wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Po raz kolejny Gmina Świebodzice nie otrzymała dofinansowania na żaden z trzech złożonych projektów:

 • „Budowa wolnostojącego budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, komunalnego”. Wnioskowana kwota dofinansowania 5 000 000,00 zł – przyznane środki 0 zł;
 • „Rewitalizacja i modernizacja podwórek oraz dróg na terenie gminy Świebodzice”. Wnioskowana kwota dofinansowania 4 000 000,00 zł – przyznane środki 0 zł;
 • „Wykonanie infrastruktury drogowo-lotniskowej w Świebodzicach”. Wnioskowana kwota dofinansowania 15 000 000,00 zł – przyznane środki 0 zł.

RFIL to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje ważne dla mieszkańców. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

To kolejny raz, kiedy Gmina Świebodzice otrzymała „0 zł”

Decyzja ta jest niezrozumiała, tym bardziej że gminy ościenne otrzymały wysokie wsparcie na inwestycje, o które wnioskowały: 

 • Jaworzyna Śląska, dwa projekty:
 1. rozbudowa budynku Samorządowej Przychodni Zdrowia w Jaworzynie Śląskiej na potrzeby Centrum rehabilitacji m.in. pomieszczenia zabiegowe, sanitarne, techniczne wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia. W ramach projektu wykonane zostaną roboty budowlane m.in. roboty ziemne, konstrukcje, ocieplenie ścian i dachu, roboty wykończeniowe, zagospodarowanie terenu, instalacje: wod-kan., wentylacji, elektryczne, ogrzewanie oraz zakupiony zostanie niezbędny sprzęt rehabilitacyjny. Głównym celem inwestycji jest zwiększenie dostępu do nowoczesnych usług medycznych i poprawa stanu zdrowia mieszkańców gminy. Wnioskowana kwota dofinansowania 1 200 000 zł – przyznane środki 1 200 000 zł;
 2. zwiększenie bezpieczeństwa i zniesienie barier architektonicznych na ul. Wolności, 1 Maja i Świdnickiej w Jaworzynie Śl. poprzez przebudowę chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zagospodarowanie terenów zielonych, bezpieczne przejście dla pieszych, monitoring, oświetlenie. Wnioskowana kwota dofinansowania 980 000 zł – przyznane środki 500 000 zł.
 • Marcinowice, projekt modernizacji systemu oświetlenia ulicznego poprzez wymianę opraw na nowe energooszczędne (LED) we wszystkich miejscowościach na terenie Gminy Marcinowice. Wnioskowana kwota dofinansowania 1 200 000 – przyznane środki 1 200 000 zł.
 • Strzegom, inwestycja: droga prowadzi do osiedla budynków komunalnych wraz z usługami socjalnymi planowanego do budowy 2021/22 z dofinansowaniem w ramach Funduszu Dopłat BGK. Kompleksowa przebudowa drogi gminnej ul Konopnickiej w Strzegomiu. Wnioskowana kwota dofinansowania 2 208 324,00 zł – przyznane środki 1 500 000 zł.
 • Świdnica (gmina wiejska), zadanie przebudowa szkoły podstawowej w Bystrzycy Górnej polegająca na: zwiększeniu ilości sal lekcyjnych, zmianie funkcji pomieszczeń, modernizacji sanitariatów, inst. wewnętrznych sanitarnych i elektrycznych, wykonaniu wentylacji, wymianie oświetlenia na energooszczędne. Wnioskowana kwota dofinansowania 3 600 000 zł – przyznane środki 1 100 000 zł.
 • Powiat świdnicki, inwestycja: Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę i budowę ciągów pieszych i rowerowych na terenie Powiatu Świdnickiego przeznaczona jest do realizacji na terenie gmin: Świebodzice dp 2914D i 2888D, Dobromierz dp 2794D w Dzierzkowie, Żarów dp 2085D w Bukowie, Strzegom dp 2888D w Olszanach, Świdnica dp 1990D odc. Świdnica- Jagodnik. Wnioskowana kwota dofinansowania 3 700 000 zł – przyznane środki 300 000 zł.

Gmina Świebodzice nie otrzymała wsparcia również w II naborze, gdzie wnioskowała o wsparcie czterech zadań:

 1. Przebudowa ul. Siennej wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i deszczowej (szacowany koszt inwestycji 1 006 922,52 zł, wnioskowane dofinansowanie 805 538,02 zł);
 2. Dokończenie w ramach IV etapu budowy dróg i chodników wraz z uzbrojeniem na terenie aktywizacji gospodarczej w rejonie ul. Strzegomskiej i ul. Przemysłowej (szacowany koszt inwestycji 1 561 000,00 zł, wnioskowane dofinansowanie 1 248 800,00 zł); 
 3. Przebudowa ul. Droga Węglowa wraz z budową oświetlenia oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej (szacowany koszt inwestycji 5 000 000,00 zł, wnioskowane dofinansowanie 4 000 000,00 zł);
 4. Budowa Małej Obwodnicy w rejonie Osiedla Piastowskiego wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową (szacowany koszt inwestycji 7 962 514,84 zł, wnioskowane dofinansowanie 6 370 011,87 zł).

 Ponadto Gmina Świebodzice nie znalazła się w wykazie gmin objętych możliwością ubiegania się o środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich. Jest to niezrozumiała dla nas sytuacja, ponieważ miasta takie jak Świdnica, Wałbrzych, Szczawno-Zdrój, czy Stare Bogaczowice taką możliwość otrzymały. 

Autor: Wydział RS/PK

Liczba wyświetleń: 483

Powrót