Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

plakat poziomy o treści Budżet Obywatelski Gminy Świebodzice

Budżet Obywatelski 2021

Opublikowano: 09-04-2021
Szanowni Mieszkańcy w związku z trwającymi pracami nad Budżetem Obywatelskim Gminy Świebodzice 2021, który został przyjęty przez Radę Miejską w Świebodzicach uchwałą nr XXII/163/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r. informujemy, że prace nad Budżetem realizowane są wg. harmonogramu:
 • przeprowadzenie kampanii informacyjnej,
 • zgłaszanie projektów,
 • przeprowadzenie głosowania,
 • weryfikacja projektów (formalna i merytoryczna).
 Weryfikacja formalna polega na ocenie projektu pod kątem następujących kryteriów:
 1. posiadania prawa do zgłoszenia przez wnioskodawcę projektu określonego w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego Gminy Świebodzice,
 2. wypełnienie formularza na właściwym druku zgodnie ze wzorem i posiadania wymaganego poparcia mieszkańców,
 3. czytelnego i kompletnego wypełnienia wszystkich pól formularza,
 4. złożenie formularza w terminie określonym w Harmonogramie,
 5. nieprzekroczenia kwoty projektu o której mowa w § 10 Regulaminu.
 
Weryfikacja merytoryczna odbywa się pod względem zgodności z prawem oraz merytoryczno-technicznej możliwości realizacji projektu a polega na ocenie projektu pod kątem:
 1. przynależności projektu do katalogu zadań własnych gminy,
 2. możliwości realizacji projektu w trakcie roku budżetowego,
 3. określenia czy wskazana lokalizacja projektu dotyczy terenu będącego własnością Gminy Świebodzice,
 4. określenia, czy projekt mieści się w ramach obowiązujących w gminie planów, polityk, programów, strategii w szczególności planów zagospodarowania przestrzennego,
 5. możliwości technologicznej realizacji projektu,
 6. spełnienia wymogu ogólnodostępności,
 7. sprzeczności z zasadami współżycia społecznego oraz naruszenia praw osób trzecich.
 
 • Ogłoszenie listy projektów wybranych do realizacji.

 
Przypominamy, że głosowanie nad 13 zgłoszonymi projektami przez Mieszkańców odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2021 r. w godz. 10.00-18.00 oraz w dniu 24 kwietnia 2021 r. w godz. 10.00-15.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Świebodzicach przy ulicy Żeromskiego 27.
Z uwagi na wprowadzenie obostrzeń, które trwają od 27.03. 2021 r. do 18.04.2021 roku, na obecną chwilę, informujemy, iż termin głosowania może ulec zmianie.

 

 • Uprawnionym do głosowania jest każdy mieszkaniec Świebodzic, który w chwili głosowania ukończył 16 lat.
 • W przypadku osoby małoletniej (od 16 do 18 roku życia) potrzebne będzie oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego.
dokument do pobrania

Ikona docxZgoda opiekuna prawnego na uczestnictwo osoby małoletniej w głosowaniu, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [16.09 KB]

Serdecznie zapraszamy do głosowania.

Poniższy wykaz ułożony jest wg daty wpływu.

 


Lp.

Nazwa

Krótki opis

Wnioskodawca

Szacunkowy koszt

Lista projektów

1.

Modernizacja placu zabaw dla dzieci usytuowanego na ulicy Zamkowej
Zastąpienie piasku nawierzchnią kolorową z elementami przestrzennymi, trójwymiarowymi- gumowe, barwne zwierzaki, półkule sensoryczne, grzybki, kostki itp. Projekt społeczny.
Aneta Dobosz
80 000,00
2.
Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku ulicy Olszańskiej
Montaż 8 latarni na ul. Olszańskiej na odcinku 190 m.
Agnieszka Wójcik
72 000,00
3.
Budowa pomnika Gustava Beckera w Świebodzicach
Proponowane miejsce to północnowschodnia część płyty placu Rynku u wylotu ul. Żeromskiego. Nieopodal G. Becker otworzył swój pierwszy warsztat zegarmistrzowski.
Janusz Kujat
250 000,00
4.
Zakup urządzenia do kompresji klatki piersiowej dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Świebodzicach oraz szkolenie z obsługi dla Strażaków
Zakup urządzenia do kompresji klatki piersiowej oraz przeszkolenie strażaków z jego użytkowania.
Projekt społeczny, zakładający zakup dla służb urządzenia ratowniczego.
Konrad Hołojda
120 000,00
5.
Budowa placu zabaw dla psów w Świebodzicach przy ul. Sportowej
Budowa placu zabaw dla psów przy ul. Sportowej. Działka 722, część działki 723 w Śródmieściu 3 około 0,3 ha. Pozostała część działki 723 przeznaczona byłaby na parking dla samochodów osób korzystających z placu.
Marek Gąsior
250 000,00
6.
Zadaszenie trybuny na stadionie piłkarskim w Świebodzicach ul. Sportowa 15
Budowa zadaszenia trybuny:
zadaszenie stalowe trybuny, ocynkowane ogniwo; zadaszenie dostosowane do przewyższenia terenu;
wylanie szklanek betonowych.
Euzebiusz Wojdat
130  000,00
7.
Bezpieczne urządzenia na placu zabaw w Parku Miejskim
Wymiana starych, drewnianych urządzeń do zabaw na nowe, bezpieczne i certyfikowane.
Antonina Nowacka
241 628,58
8.
Drukarki 3D w Świebodzickich Szkołach
Zadanie będzie polegać na promocji
i popularyzacji nowych technologii, wspieraniu innowacji technologicznych, możliwości przygotowania pomocy naukowych oraz wdrażaniu „technologii jutra”. Konieczny do realizacji projektu jest zakup dla każdej ze szkół:
2 drukarek 3D, 6 długopisów 3D, materiałów eksploatacyjnych, szkolenie.
Sebastian Kościelniak
150 000,00
9.
Darmowy prąd czyli fotowoltaika dla Szkoły Integracyjnej
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu Szkoły Podstawowej Integracyjnej im. H. Sienkiewicza w Świebodzicach.
Sebastian Kościelniak
160 000,00
10.
Budowa boisk do siatkówki plażowej przy Wodnym Centrum Rekreacji
Dwa boiska pełnowymiarowe do siatkówki plażowej wraz z odwodnieniem.
Łukasz Cisoń
250 000,00
11. Zjeżdżalnia wodna na basenie letnim przy ul. Rekreacyjnej  Zakup i montaż zjeżdżalni wodnej na basenie odkrytym na ul. Rekreacyjnej w Świebodzicach. Łukasz Cisoń 250 000,00
 12. Telefon w dłoń. Gry miejskie jako metoda edukacji seniorów z zakresu nowych technologii. Głównym celem cyklu warsztatów Telefon w dłoń jest uzupełnienie braków umiejętności z zakresu nowych technologii u osób starszych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu ze względu na te braki. Katarzyna Łoboza  9 000,00
 13.  Zielone Świebodzice Zasadzenie drzew w pasach zieleni wzdłuż ulic miasta Świebodzice w celu przeciwdziałania skutkom zanieczyszczenia powietrza oraz zmniejszenia odczuwalnej temperatury w gorące dni, a także poprawa stanu środowiska.  Jan Klepiec 70 000,00
Autor: Wydział RS / PK

Liczba wyświetleń: 3193

Powrót