Posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego | Urząd Miejski w Świebodzicach

Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

Zebranie online Przewodniczący GRDPP Karol Marcyniuk

Posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Opublikowano: 14-04-2021
We wtorek 13 kwietnia odbyło się posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w formule online. W posiedzeniu brał udział Burmistrz Miasta Paweł Ozga, który na początku powitał uczestników, podkreślił, że cieszy się z możliwości uczestniczenia w obradach oraz służy pomocą, gdyby pojawiła się taka potrzeba. Spotkanie poprowadził przewodniczący GRDPP Karol Marcyniuk.

Na obrady zalogowało się 9 członków GRDPP: Zastępca Burmistrza Miasta Tobiasz Wysoczański, Sekretarz Miasta Sabina Cebula, Przewodniczący Rady Karol Marcyniuk, przedstawiciele organizacji pozarządowych: Barbara Kościelniak KS Rekin, Krystyna Michalska Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Zbigniew Jasiński MKS Victoria Świebodzice, a także radny Rady Miejskiej Adam Tobiasz oraz pracownice wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej: Ilona Szczygielska i Patrycja Kościukiewicz-Janas.

W porządku obrad znalazły się punkty dotyczące m.in.: programu pracy GRDPP na bieżący rok, kanałów i sposobów komunikacji rady z mieszkańcami oraz organizacjami działającymi w mieście.

Wiele uwagi poświęcono ustaleniu szczegółów sposobu i terminu uhonorowania Pani Jadwigi Pichurskiej za zasługi na rzecz działalności organizacji pozarządowych w mieście. Pani Jadwiga to wieloletnia przewodnicząca GRDPP, która swą społeczną pracę wykonywała bardzo sumiennie.

Pan Karol Marcyniuk poinformował uczestników posiedzenia, że należy przygotować i przyjąć uchwałę Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Głos w tej sprawie zabrała Barbara Kościelniak, która zaproponowała pozostałym uczestnikom posiedzenia, aby poczekać z przyjęciem uchwały do momentu poluzowania obostrzeń. Podkreśliła, że bardzo cieszy ją możliwość takiego uhonorowania Pani Jadwigi, ale bardzo ważne jest, aby nadać temu odpowiednią oprawę, czyniąc to np. podczas sesji Rady Miejskiej. Propozycję poparł Burmistrz Miasta Paweł Ozga, doceniając zasługi Pani Jadwigi Pichurskiej i wielkie zaangażowanie na rzecz mieszkańców. Wskazał, że dzięki temu świadkami wydarzenia będą mogli być Mieszkańcy naszego miasta. Wstępny termin przygotowania i podjęcia uchwały uczestnicy spotkania ustalili na czerwiec br.

Drugim tematem była organizacja szkoleń dla organizacji pozarządowych z zakresu pozyskiwania i rozliczania środków na zaplanowane przez nich działania. Wstępne terminy szkoleń zostały ustalone na połowę czerwca i wrzesień br. Przewodniczący i członkowie GRDPP podkreślali, że jak najwięcej przedstawicieli organizacji pozarządowych w mieście powinno dowiedzieć się o planowanych szkoleniach.

W toku posiedzenia Przewodniczący Rady poinformował zebranych, że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami utworzony został dedykowany adres e-mail: gminnarada@swiebodzice.pl, za pomocą którego każda organizacja w mieście może skontaktować się z GRDPP.

W punkcie dotyczącym planowania działań Rady Pożytku na bieżący rok ustalono, że ponieważ w tym roku Międzynarodowy Dzień Wolontariusza przypada w niedzielę, wszystkie obchody miejskie z udziałem GRDPP zostaną zorganizowane w piątek 3 grudnia.

Na zakończenie obrad głos ponownie zabrał Burmistrz Miasta Paweł Ozga, który wyraził aprobatę dla planowanych działań i życzył powodzenia w ich realizacji. Kolejne posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego ustalono na 8 czerwca.

Autor: Wydział PK

Liczba wyświetleń: 1808

Powrót