Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

Herb miasta Świebodzice.

Walne Zgromadzenie Miejskiej Spółki Wodnej w Świebodzicach

Opublikowano: 05-05-2021
Zarząd Miejskiej Spółki Wodnej w Świebodzicach zaprasza na Walne Zgromadzenie Miejskiej Spółki Wodnej w Świebodzicach, które odbędzie się w dniu 11 maja 2021r. o godz. 13:00, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1 (sala posiedzeń, pokój nr 7), z następującym porządkiem obrad:

Część Pierwsza:

SPRAWY REGULAMINOWE:

 1. Otwarcie zebrania i powitanie.
 2. Wybór Przewodniczącego zebrania i protokolanta.
 3. Zgłaszanie uwag i poprawek do przedłożonego porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Przedstawienie Protokołu z Walnego Zgromadzenia Miejskiej Spółki Wodnej w Świebodzicach z dnia 11.03.2020 r. i złożenie Sprawozdania z działalności Zarządu        za rok 2020.
 6. Sprawozdanie z działalności finansowej Miejskiej Spółki Wodnej w Świebodzicach  za rok 2020.
 7. Dyskusja i zapytania do przedłożonych sprawozdań i Protokołu z dnia 11.03.2020 r.
 8. Udzielenie absolutorium Zarządowi Miejskiej Spółki Wodnej w Świebodzicach za rok 2020.

Część Druga:

OBRADY:

 1. Przyjęcie planu pracy i określenie potrzeb melioracyjnych na rok 2021.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej od 1 ha fizycznego na rok 2021.

Część Trzecia:

 1. Przyjęcie wniosków i zapytań.
 2. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
 3. Sprawy różne.

Część Czwarta:

 1. Wystąpienia zaproszonych gości.
 2. Zakończenie obrad.

Proszę o zgłoszenie obecności do dnia 7.05.2021 r. pod nr telefonu: 74 666 95 16. W związku z sytuacją epidemiologiczną informuję, że zebranie odbędzie się w reżimie sanitarnym, a Uczestnicy zobowiązani są do zakrywania nosa i ust maseczką.

                                       Przewodniczący Zarządu
                                       Miejskiej Spółki Wodnej
                                        w Świebodzicach

                                       Dariusz Wysoczański

Autor: Urząd Miejski w Świebodzicach

Liczba wyświetleń: 477

Powrót