Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

Pięć książek ułożonych jedna na drugiej.

Stypendia za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe lub artystyczne

Opublikowano: 31-05-2021
Burmistrz Miasta Świebodzice informuje, o możliwości ubiegania się o przyznanie stypendium dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Świebodzice za rok szkolny 2020/2021.

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XXX/205/2020 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Świebodzice oraz Uchwała Nr XXXIII/228/2020 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 20 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Świebodzice.

Szczegółowe warunki przyznawania stypendiów za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów pobierających naukę w szkołach na ternie Gminy Świebodzice zawarte są w regulaminie stanowiącym załącznik do w/w uchwały.

UWAGA!

Zmiana terminu składania wniosków

  1. Wnioski o stypendium za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe lub artystyczne za rok szkolny 2020/2021 należy składać w terminie do 10 lipca 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych ul. Żeromskiego 27 , I piętro, pokój nr 10, w godz. od 7:30 do 15:30.
  2.  Do wniosku należy dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzających zdobyte osiągnięcia, które winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.
  3. Wnioski niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  4. Wzór wniosku do pobrania:

Ikona pdfWniosek o przyznanie stypendium za wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia artystyczne i sportowe, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [205.93 KB]

Ikona docWniosek o przyznanie stypendium za wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia artystyczne i sportowe, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [41.50 KB]

Informacji i wyjaśnień w sprawie stypendium udziela pracownik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Żeromskiego 27 pok. nr 10 tel. 74 6669512.

Autor: Wydział ES/PK

Liczba wyświetleń: 2029

Powrót