Piękne zakończenia roku szkolnego | Urząd Miejski w Świebodzicach

Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

Zdjęcie przedstawia Burmistrza Miasta i Zastępcę Burmistrza Miasta oraz dyrektor SP nr 4 w Świebodzicach

Piękne zakończenia roku szkolnego

Opublikowano: 25-06-2021
W dniu 25 czerwca (piątek) w świebodzickich szkołach odbyły się uroczyste zakończenia roku szkolnego, w których uczestniczyli: Burmistrz Miasta Paweł Ozga oraz Zastępca Burmistrza Miasta Tobiasz Wysoczański.

Zakończenie roku szkolnego w świebodzickich placówkach  było bardzo  radosne, wzruszające i przygotowane z dużą starannością całej społeczności szkolnej: dyrektorów, nauczycieli, dzieci, rodziców. Wszystkie Panie Dyrektorki  w dowód wdzięczności od Władz Miasta otrzymały kwiaty, a najlepsi uczniowie zostali uhonorowani nagrodami.

Szkoła Podstawowa nr 3

Jako pierwsza rok szkolny pożegnała Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Broniewskiego. W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście: Burmistrz Miasta Paweł Ozga, Zastępca Burmistrza Miasta Tobiasz Wysoczański oraz Dziekan Józef Siemasz. Dyrektor Szkoły Jolanta Styrna przywitała wszystkich zebranych i we wzruszających słowach podziękowała uczniom za kolejny niełatwy rok nauki, osiągnięcia, jakie zdobyli oraz pogratulowała absolwentom zakończenia edukacji na poziomie podstawowym. Głos zabrał również Burmistrz Miasta Paweł Ozga, który powinszował uczniom dobrych wyników, a całemu gronu pedagogicznemu podziękował za bardzo dobrą współpracę. Podkreślił, że kończący się rok szkolny to kolejny ważny krok w drodze do realizacji planów i zamierzeń podjętych przez uczniów. Dziekan Józef Siemasz również podziękował wszystkim za ogromne zaangażowanie i wspólną pracę na rzecz edukacji. Podczas uroczystego apelu wręczono nagrody i wyróżnienia dla najzdolniejszych uczniów. Pożegnano również trzy wspaniałe nauczycielki, które z różnych względów nie wrócą we wrześniu do SP nr 3: Annę Nowak, Martę Grylewicz-Kedzię, Barbarę Książkiewicz.   

Zespół Szkół w Świebodzicach

W zakończeniu roku szkolnego w Zespole Szkół uczestniczył: Zastępca Burmistrza Miasta Tobiasz Wysoczański, Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra, Dyrektor Magdalena Pawiłojć, Ksiądź z Parafii pw. św. Mikołaja Grzegorz Banda, nauczyciele oraz młodzież.

Podczas uroczystości Dyrektor szkoły serdecznie podziękowała Burmistrzowi Miasta oraz Zastępcy za trud i zaangażowanie włożone w przejęcie szkoły od Starostwa Powiatowego w  Świdnicy, za bardzo dobrą współpracę,  wsparcie we wszystkich działaniach. Zastępca Burmistrza także złożył wyrazy uznania dla zaangażowania Pani Dyrektor i kadry nauczycieli, pogratulował uczniom wyników w nauce. Zastępca Burmistrza wspominał, jak szkoła wyglądała przed laty i jak w ostatnim  czasie zmieniła się diametralnie, stała się nowoczesna.  Zastępca Burmistrza życzył wszystkim uczniom wspaniałych, bezpiecznych wakacji. Przewodnicząca Rady Miejskiej także przekazała życzenia  dla Dyrektor, nauczycieli oraz uczniów. Podczas uroczystości wszyscy odśpiewali hymn państwowy. Zastępca Burmistrza Miasta wraz z Dyrektor wręczył najzdolniejszym uczniom nagrody.

Szkoła Podstawowa nr 4

Uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego podobnie jak w pozostałych placówkach była bardzo dobrze przygotowana. Uczestniczyli  w niej: Burmistrz Miasta Paweł Ozga, Zastępca Burmistrza Miasta Tobiasz Wysoczański, Wicedyrektor Małgorzata Głombicka, Przewodnicząca  Związku Nauczycielstwa Polskiego Urszula Kruczek, Radna Zofia Marek, Ksiądz Wiktor Bednarczyk. Przewodnicząca Rady Rodziców Marta Kuraś.

Miłym akcentem podczas uroczystości był występ artystyczny ucznia, który zaśpiewał utwór pn. „Dni, których nie znamy” Marka Grechuty,  za co został nagrodzony gromkimi brawami. Kończąca kierowanie placówką Dyrektor Szkoły Dorota Uzar przekazała serdeczne podziękowania Burmistrzowi  Miasta  oraz wszystkim osobom, z którymi współpracowała, w szczególności Wicedyrektor, kadrze pedagogicznej, uczniom, rodzicom, Przewodniczącej Rady Rodziców. Podczas uroczystości został mile pożegnany także odchodzący ze szkoły Ksiądz Wiktor Bednarczyk oraz przechodzący na emeryturę Wiktor Wawrzkowicz, nauczyciel muzyki.

Burmistrz Miasta wraz z Zastępcą serdecznie podziękowali Pani Dyrektor  za zaangażowanie w rozwój młodego pokolenia i bardzo dobre prowadzenie szkoły, przekazując upominek oraz kwiaty. Słowa uznania dla pracy Doroty Uzar przekazały także: Urszula Kruczek oraz Marta Kuraś, które bardzo zaangażowane są w działalność szkoły.

Szkoła Integracyjna

Zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej Integracyjnej było okazją do radości i wzruszeń. Uczniów, nauczycieli, rodziców oraz zaproszonych gości: Zastępcę Burmistrza Miasta Tobiasza Wysoczańskiego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Tomasza Czekaja powitała dyrektor placówki Magdalena Stąpor. Ciepłymi słowami podziękowała wszystkim za ogromne zaangażowanie, chęć do nauki, poszerzanie horyzontów i niesłabnący entuzjazm mimo niełatwej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy. Zastępca Burmistrza podkreślił, że będąc absolwentem tej placówki, w szczególny sposób czuje się z nią związany. Dlatego tym bardziej docenia, że niewielka, lecz bardzo zżyta społeczność tej szkoły przeszła z sukcesami przez kolejny rok. Następnie wręczono świadectwa z wyróżnieniem i nagrody dla najlepszych uczniów, a na koniec pożegnano uczniów ósmej klasy.

Szkoła Podstawowa nr 1

W Szkole Podstawowej nr 1 po uroczystym odśpiewaniu Hymnu Państwowego, Burmistrza Miasta Pawła Ozgę, nauczycieli, rodziców i dzieci, serdecznie powitała Dyrektor Elwira Kirklo-Rusek. Pani Dyrektor opowiedziała o przeprowadzonych inwestycjach i projektach, wykonanych w placówce, a także wyraziła ogromne słowa uznania dla Burmistrza Miasta za pomoc i wsparcie w realizacji wszystkich inwestycji. Słowa podziękowania skierowała także do grona pedagogicznego za trud włożony w kształcenie dzieci oraz do rodziców za ogromne zaangażowanie w rozwój i życie szkoły. Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta Paweł Ozga, który w ramach podziękowania za wzorowe prowadzenie placówki oraz zaangażowanie w rozwój podopiecznych, złożył na ręce Pani dyrektor bukiet kwiatów. Dzieciom pogratulował wspaniałych wyników w nauce oraz zdobytych osiągnięć w wielu konkursach, a także życzył im bezpiecznych i spokojnych wakacji. Burmistrz Miasta wraz z Dyrektor szkoły i wychowawcami klas, wręczyli dzieciom świadectwa oraz nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Dyplomy otrzymali także rodzice, którzy szczególnie udzielają się na rzecz szkoły. Podczas uroczystego apelu Dyrektor placówki pożegnała Panią Elżbietę Skibicką oraz Panią Zofię Sobczak, które wraz z zakończeniem roku szkolnego, przechodzą na zasłużoną emeryturę.  Następnie publiczność obejrzała piękny program artystyczny przygotowany przez uczniów. 

Szkoła Podstawowa nr 2

Pierwsza część uroczystości – zakończenie roku klas I-III odbyła się we wczesnych godzinach porannych, uczestniczyła w niej Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra, Wiceprzewodniczący RM: Aneta Dobosz oraz Tomasz Czekaj.

Uroczystość pożegnania klas ósmych w Szkole Podstawowej nr 2 rozpoczęła się od wprowadzenia pocztu sztandarowego. Prowadzący serdecznie powitali zaproszonych gości i poprosili o wystąpienie Burmistrza Miasta Pawła Ozgę. Włodarz Miasta przywitał uczestników wydarzenia, podkreślił, że warto, jest dbać o przyjaźnie i wspomnienia, ponieważ czas przemija bardzo szybko. Uczniom pogratulował bardzo dobrych wyników w nauce oraz wielu zdobytych osiągnięć sportowych i artystycznych, życzył  również ciekawych doświadczeń, sukcesów w dalszej edukacji oraz samych życzliwych osób w kolejnych etapach kariery. Burmistrz Miasta podziękował Dyrektor Teresie Walczak-Jusiel za ogromny wkład włożony w rozwój największej placówki w mieście, zaangażowanie w wychowanie i sukcesy uczniów oraz bardzo dobrą współpracę z Gminą Świebodzice. Dyrektor placówki także podziękowała Burmistrzowi za pomoc w realizacji nowych inwestycji np. niedawno otwartej, nowoczesnej sali sensorycznej. Podziękowania złożyła również gronu pedagogicznemu i rodzicom za prawidłowe kształtowanie pozytywnych postaw dzieci oraz spędzone wspólnie chwile. Dzieciom natomiast życzyła spokojnego wypoczynku  jak najwięcej uśmiechu oraz powodzenia w dalszej edukacji. Podczas uroczystości Dyrektor szkoły pożegnała Pana Mirosława Świercza, który po 40 latach pracy odszedł na emeryturę. Uczniowie klas siódmych przygotowali wesoły film dla absolwentów placówki, w którym nauczyciele odpowiadali na pytania dotyczące ósmoklasistów i wspomnień związanych z nimi. Następnie uczniowie odebrali świadectwa i nagrody za osiągnięte wyniki oraz wzorową postawę.

Autor: Urząd Miejski w Świebodzicach

Liczba wyświetleń: 1821

Powrót