Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

Logo programu Czyste Powietrze. Poziomy prostokąt z białym tłem, niebieskim napisem i zarysami dachu budynku.

Punkt konsultacyjno-informacyjny w ramach Programu „Czyste Powietrze”

Opublikowano: 06-07-2021
Od 8 lipca 2021 r. w ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (WFOŚiGW) Mieszkańcy Gminy Świebodzice otrzymają pomoc w procesie składania wniosku i uzyskaniu dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami domów jednorodzinnych/wydzielonych lokali mieszkalnych (maksymalnie 2 lokale w budynku).

Program przewiduje dofinansowania na:

 • źródło ciepła – wymianę, zakup, montaż,
 • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • ocieplenie przegród budowlanych,
 • stolarkę drzwiową i okienną,
 • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa). 

Forma dofinansowania:

 • dotacja

Terminy:

 • Realizacja programu lata 2018-2029 r.
 • Podpisywanie umów do 31.12.2027 r.
 • Zakończenie wszystkich prac objętych umową do 30.06.2029 r. 

Rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest, jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i może nastąpić nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. Koszty poniesione wcześniej, a także przed datą wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie uznawane są za niekwalifikowane.

Wniosek można złożyć samodzielnie lub z pomocą uprawnionego pracownika Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, co następuje po etapie doradczym. Wniosek zostanie na miejscu wydrukowany, a po jego podpisaniu zarejestrowany i przekazany do WFOŚiGW we Wrocławiu.

Pomoc Gminy ma na celu usprawnienie procesu weryfikacji wniosku w WFOŚiGW, ale nie decyduje o przyznaniu dofinansowania. WFOŚiGW dokonuje pełnej oceny wniosku zgodnie z kryteriami dostępu i kryteriami jakościowymi dopuszczającymi i na podstawie tej oceny dokonuje kwalifikacji do przyznania pomocy.

Przed złożeniem wniosku należy przygotować:

 • numer Księgi Wieczystej nieruchomości, na której planowana jest inwestycja i pozyskanie dofinansowania; w szczególnych przypadkach braku właściciela lub braku ujawnienia w KW zmiany – akt notarialny / akt zgonu / akt małżeństwa – w przypadku nieaktualnego wpisu nazwiska w KW / odpis postępowania spadkowego / etc. – dla wykazania tytułu prawnego do nieruchomości,
 • numer PESEL właściciela nieruchomości (wnioskodawcy) i/lub numer NIP (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej),
 • numer rachunku bankowego do wypłaty dofinansowania (tylko polskie rachunki prowadzone w zł.),
 • rok wydania pozwolenia na budowę budynku lub zgłoszenia użytkowania budynku,
 • powierzchnię całkowita budynku,
 • faktury na wydatki poniesione (ustalenie daty rozpoczęcia inwestycji),
 • ostatni formularz PIT.

Wraz z wnioskodawcą, wniosek w sekcji „Oświadczenia” przewiduje potwierdzenie własnoręcznym podpisem wyrażenie zgody na realizację przedsięwzięcia w Programie „Czyste Powietrze” przez wszystkich współwłaścicieli oraz zgody współmałżonka wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umowy dotacji. Te osoby muszą pojawić się wraz z wnioskodawcą osobiście na etapie podpisywania gotowego wniosku o dofinansowanie.

Kontakt

Informacje na temat Programu Czyste powietrze można uzyskać w punktach konsultacyjnych:

 1. WFOŚiGW  we Wrocławiu, ul. Jastrzębia 24 (punkt czynny w poniedziałki od 7.30 do  piątku od 7.30 do 15.30)

Infolinia – 71 333 09 40

Infolinia programu „Czyste Powietrze”: 22 340 40 80*

poczta@fos.wroc.pl 

Urząd Miejski w Świebodzicach ul. Rynek 1 – Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego (pokój nr 16) pod nr tel. 74 666 98 16;

Urząd Miejski w Świebodzicach ul. Stefana Żeromskiego 27 - Wydział Rozwoju, Strategii i Zamówień Publicznych (pokój nr 16)  pod nr tel. 74 645 63 08.

LINK DO PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

https://czystepowietrze.gov.pl/

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ:

http://nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/aktualnosci/

INSTRUKCJA SKŁADANIA WNIOSKU KROK PO KROKU

https://docs.google.com/document/d/1Dcl0fl6Zjewvdv7vxdmoB6U5SdumwnATbqa81RkZclQ/edit#

PYTANIA I ODPOWIEDZI

https://czystepowietrze.gov.pl/ogolne/pytania-i-odpowiedzi/  

Autor: Wydział RS/PK

Liczba wyświetleń: 1140

Powrót