Odbiór robót budowlanych w Parku przy ul. Jeleniogórskiej | Urząd Miejski w Świebodzicach

Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

Park przy ul Jeleniogórskiej. Odbiór robót budowlanych

Odbiór robót budowlanych w Parku przy ul. Jeleniogórskiej

Opublikowano: 07-07-2021
W środę (7 lipca) dokonano odbioru końcowego robót budowlanych i prac ogrodniczych w Parku przy ul. Jeleniogórskiej. Utworzenie parku jest jednym z dwunastu zadań zrealizowanych w ramach unijnego programu pn. „Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w Gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców".

W odbiorze  robót uczestniczyli: Burmistrz Miasta Paweł Ozga, Przedstawiciele Konsorcjum Firm Dariusz Stańczyk Sta-Dar, Grzegorz Szmidla Ogrody i Inspektorzy nadzoru budowlanego z firmy Inwest-Projekt Sp. z o.o. oraz pracownicy  Wydziału Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej Urzędu Miejskiego w Świebodzicach.  

W parku do nowej funkcji zaadoptowano istniejące szpalery i aleje pięknych kasztanowców. Prace polegały na uporządkowaniu drzewostanu, nasadzeniach nowych drzew, krzewów, traw ozdobnych i byliny oraz przeprowadzeniu renowacji istniejącego trawnika.  

W zakresie nasadzeń teren parku wzbogacił się o 5 sztuk kasztanowca pospolitego, 820 sztuk  krzewów, 8500 sztuk  host, 11 100 sztuk bylin. Wykonano ścieżki o nawierzchni mineralnej, które nawiązują do istniejącego na terenie parku, historycznego układu alejek. Wzdłuż ścieżek zamontowano ławki, które zachęcają do wypoczynku i refleksji.  W upalne dni można się skryć w cieniu pięknych kasztanowców.

Realizacja zadania kosztowała ponad 1,1 mln złotych. Dofinansowanie ze środków unijnych wyniosło prawie 710 tys. złotych.

Planowane jest wykonanie  chodnika od skrzyżowania ulic Jeleniogórskiej i Kamiennogórskiej, który umożliwi pieszym bezpieczne dojście do parku.

 

 

Zadanie realizowane w ramach projektu pn. "Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców" nr POIS.02.05.00-00-0085/16

Oś priorytetowa II  Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Logotyp Unijny
Autor: Wydział PK

Liczba wyświetleń: 2533

Powrót