Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

Na zdjęciu widoczny jest komin z którego wydobywa się czarny dym.

Nabór wniosków o dotację na wymianę źródła ogrzewania

Opublikowano: 12-07-2021
Szanowni Mieszkańcy! Dziś rozpoczyna się nabór wniosków o przyznanie dotacji na wymianę źródła ogrzewania.

Możliwość złożenia wniosku mają właściciele lokali mieszkalnych bądź domów jednorodzinnych, a także najemcy lokali komunalnych.

Wnioski można pobrać w formie papierowej w Ratuszu, bądź w formie elektronicznej, gotowe do wydrukowania, na stronie BIP Urzędu Miejskiego https://www.bip.swiebodzice.pl/ochrona-srodowiska/505.

Jakie są warunki przyznania dotacji?

 1. Należy złożyć kompletny wniosek w terminie od dnia 12 lipca do 30 września 2021 r.;
 2. Dotacji podlega wymiana ogrzewania opartego na paliwie stałym: kocioł węglowy, piec kaflowy i inne źródła ciepła opalane węglem kamiennym, węglem brunatnym, ekogroszkiem lub koksem; na ogrzewanie ekologiczne: gazowe, elektryczne, olejowe, pompy ciepła.
 3. Należy dokonać trwałej likwidacji wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła na nieruchomości zasilanych paliwami stałymi, z wyjątkiem m. in. pieców przedstawiających wysokie walory estetyczne;
 4. Wysokość dotacji wynosi 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 5.000 zł;
 5. Za koszty kwalifikowane uznaje się koszty poniesione po dacie zawarcia umowy dotacji.

Jakie informacje przygotować do wypełnienia wniosku?

 1.  We wniosku należy podać dane osobowe, tj. imię, nazwisko, serię i numer dowodu osobistego, numer telefonu, adres zamieszkania, dane pełnomocnika (jeśli zostanie wskazany – wtedy należy do wniosku dołączyć pełnomocnictwo), lokalizację zadania, termin, w którym zostanie wykonane, powierzchnię ogrzewanego lokalu, liczbę obecnie zainstalowanych źródeł ciepła opartych na paliwie stałym oraz numer konta, na które ma zostać przekazana dotacja (jest też możliwość odebrania dotacji w formie gotówki w kasie Urzędu Miejskiego);
 2. Jeśli wnioskodawca jest współwłaścicielem lokalu bądź domu mieszkalnego, konieczne jest wypełnienie przez współwłaściciela nieruchomości zgody na rozliczenie dotacji, która stanowi załącznik nr 1 do wniosku;
 3. Należy wypełnić załącznik nr 2 do wniosku, który jest oświadczeniem o pomocy de minimis – w przypadku jej nieuzyskania należy zaznaczyć odpowiednią kratkę i podpisać oświadczenie.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

 1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny, odpis z księgi wieczystej), a w przypadku najemcy lokalu komunalnego – umowa najmu;
 2. W przypadku najemców lokali komunalnych – zgoda Gminy Świebodzice na realizację zadania inwestycyjnego związanego ze zmianą systemu ogrzewania;
 3. Dokumentację fotograficzną, na której widoczne jest podłączenie obecnego źródła ogrzewania do komina oraz taka, która umożliwi późniejsze zidentyfikowanie miejsca zlikwidowanego źródła ogrzewania.
 4. W przypadku korzystania z pomocy de minimis – dokumenty i informacje, o których mowa odpowiednio w art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.


Wnioski będą rozpatrywane według kolejności złożenia ich w Urzędzie Miejskim. Odpowiedzi na dodatkowe pytania można uzyskać pod numerem telefonu: 74 666 98 16.

Ikona pdfWzór wniosku, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [714.47 KB]

 Autor: Wydział GNZ/PK

Liczba wyświetleń: 857

Powrót