Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

Logo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Nabór wniosków do programów „Asystent osobisty os. niepełnosprawnej” i „Opieka wytchnieniowa”

Opublikowano: 21-10-2021
Gmina Świebodzice zamierza przystąpić do Programów „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” i „Opieka wytchnieniowa” .
Głównym celem pierwszego z nich jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:
- dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
- osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne).
Zadaniem Asystenta jest pomoc w :
  •  w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne, sportowe);
  • w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
  • w załatwianiu spraw urzędowych;
  • w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
  • w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  • w wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej).

Uczestnik Programu za usługi asystenta nie będzie ponosił odpłatności.
Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 będzie realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Celem programu jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w programach proszone są o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Świebodzicach pod nr telefonu 74 6669587.
Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniach o naborze wniosków.

Ikona pdfOgłoszenie o naborze do Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [104.27 KB]

Ikona pdfOgłoszenie o naborze do Programu Opieka Wytchnieniowa, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [101.40 KB]

Herb MinisterstwaLogo programu

Autor: OPS/Wydział PK

Liczba wyświetleń: 1379

Powrót