Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

Opiekunka z osobą niepełnosprawną na wózku inwalidzkim podczas spaceru.

"Opieka wytchnieniowa - edycja 2021"

Opublikowano: 25-10-2021
Gmina Świebodzice informuje o możliwości uczestnictwa w Programie "Opieka wytchnieniowa - edycja 2021".
Głównym celem Programu jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki usłudze opieki wytchnieniowej opiekunowie zaangażowani na co dzień w sprawowanie opieki mogą dysponować czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.
Program realizowany jest w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Usługi opieki wytchnieniowej świadczone są nieodpłatnie.

W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w Programie należy wypełnić Kartę zgłoszenia do Programu oraz Kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny i złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świebodzicach ul. Świdnicka 7.
Usługę opieki wytchnieniowej świadczonej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej mogą świadczyć:
  • osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym zapewniającym realizacje usług opieki wytchnieniowej, w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej,
  • osoby z przynajmniej średnim wykształceniem posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym,
  • osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego (z wyłączeniem osób spokrewnionych).

Osoby spełniające ww. kryteria i wyrażające chęć świadczenia usług opieki wytchnieniowej zapraszamy do kontaktu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Świebodzicach ul. Świdnicka 7.
Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu (74) 666 95 87.

Ikona pdfProgram "Opieka wytchnieniowa - edycja 2021", plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [102.49 KB]

Logo ministerstwaloga

Autor: Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach

Liczba wyświetleń: 1403

Powrót