Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

Zdjęcie budynku ZWiKu

Finalizowanie wystąpienia w 2017 r. z Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji

Opublikowano: 26-10-2021
W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej nieprawdziwymi informacjami, dotyczącymi umowy zawartej między Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świebodzicach a Wałbrzyskim Związkiem Wodociągów i Kanalizacji w dniu 1 czerwca 2021 r. (umowa dotycząca odkupu sieci), których intencją jest wywołanie niepokoju wśród mieszkańców naszego miasta czujemy się w obowiązku wyjaśnić stan faktyczny sprawy.

Wystąpienie Gminy Świebodzice z Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w 01.010.2017 r. (kadencja Burmistrza Bogdana Kożuchowicza) spowodowało szereg konsekwencji dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świebodzicach, które wcześniej nie zostały prawidłowo zdiagnozowane. Przez okres 2016-2018 nie uregulowano sytuacji prawnej sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Świebodzice. 80% sieci kanalizacyjnej po wystąpieniu z Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji należało nadal do Wałbrzyskiego Związku. Sytuacja ta była skrajnie niekorzystna dla Świebodzic, ponieważ Wałbrzyski Związek obciążył naszą Spółkę czynszem dzierżawnym za sieci kanalizacyjne, których nie była właścicielem. Sytuacja ta wpłynęła na wysoką cenę ścieków w Świebodzicach, co odbiło się na portfelach mieszkańców.

Przez okres trwania umowy dzierżawy 30 miesięcy, od 01.01.2019 r. do 31.05.2021 r., Świebodzicka Spółka zapłaciła około 7 mln 800 tys. zł, do Wałbrzycha, były to pieniądze płacone za użytkowanie nie swoich sieci. Miesięczna opłata wynosiła ok. 260 tyś zł. Grzech zaniechania przez poprzednią władzę spowodował, że obecny Zarząd ze Świebodzic zdecydował się podjąć konkretne działania z Wałbrzyskim Zarządem, dotyczące odkupienia sieci kanalizacyjnej, za którą świebodzicka Spółka płaciła horrendalny czynsz. Finałem tych rozmów było podpisanie umowy wykupu sieci.

Umowa ta została podpisana na okres 6 lat, gdzie zamiast czynszu dzierżawnego ZWiK Świebodzice płaci w podobnej kwocie ratę kredytu, będąc już właścicielem ww. sieci. Po spłacie kredytu będzie możliwa obniżka cen za ścieki. Podjęcie tej decyzji zostało dokładnie przemyślane, mając na uwadze dobro mieszkańców, chroniąc ich przed znaczną podwyżką cen ścieków. Samo odkupienie nie spowoduje zwiększenia taryfy za cenę ścieków, ponieważ rata kredytu, którą Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świebodzicach płaci jest podobnej wysokości co czynsz dzierżawny, który ZWiK płacił do WZWiK. Częścią składową opłaty za ścieki jest ogół kosztów związanych z kanalizacją, m.in. amortyzacja, podatek od nieruchomości, wynagrodzenie, energia, a także rosnąca inflacja. Prowadzone są dalsze negocjacje z Wałbrzyskim Związkiem Wodociągów i Kanalizacji, dotyczące przekazania pozostałej infrastruktury należącej do Wałbrzycha dla Spółki w Świebodzicach. Celem jest posiadanie całej infrastruktury kanalizacyjnej w naszym mieście.

Autor: Wydział PK/ZWiK

Liczba wyświetleń: 549

Powrót