Konferencja w sprawie stawek za odpady i komunikacji miejskiej | Urząd Miejski w Świebodzicach

Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

Na zdjęciu są widoczne trzy osoby siedzące przy stole.

Konferencja w sprawie stawek za odpady i komunikacji miejskiej

Opublikowano: 28-10-2021
Dzisiaj, 28 października o godzinie 10:00, w Ratuszu Miejskim Burmistrz Miasta Paweł Ozga podczas konferencji prasowej wyjaśnił przedstawicielom lokalnych i regionalnych mediów, sytuację dotyczącą komunikacji i gospodarki odpadami w Świebodzicach.

W konferencji udział wzięli również Prezes ZGK Świebodzice Sp. z o.o. Grzegorz Cabanek, Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego Sławomir Sprawka. W spotkaniu uczestniczyli także Zastępca Burmistrza Miasta Tobiasz Wysoczański i Sekretarz Miasta Sabina Cebula. Uczestników przedstawiła  kierownik Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej, która po przybliżeniu tematu konferencji, przekazała głos Burmistrzowi Miasta.

Powitał on wszystkich przybyłych, a następnie wytłumaczył , że celem zwołania konferencji jest konieczność przekazania społeczeństwu, mieszkańcom Świebodzic sytuacji w jakiej znalazła się spółka ZGK Świebodzice i z jak dużymi problemami finansowymi obecnie się boryka. Przypomnijmy, że na XLIX sesji Rady Miejskiej na wniosek Radnego klubu Obywatelskie Świebodzice Sebastiana Białego z projektu uchwały dotyczącej zmian w budżecie gminy na rok 2021 wykreślono 450 000,00 zł z przeznaczeniem na lokalny transport zbiorowy, a na kolejnej na wniosek radnego Zjednoczonej Prawicy Marka Gąsiora obniżono stawki za odpady do 22 zł.  

Burmistrz Paweł Ozga opowiedział krótko jakie kroki zostały już poczynione w ramach oszczędności: m.in. powrót do jednej linii autobusowej na terenie miasta oraz, że mimo wszystko nadal brakuje środków na utrzymanie komunikacji miejskiej w Świebodzicach. Tej kwestii nie rozwiązałoby także przywrócenie biletów, jak sugerują niektóre osoby, gdyż sporządzona kalkulacja jasno pokazuje, że koszt wydruku biletów i montażu kasowników w pojazdach oraz zatrudnienia kontrolerów przewyższy korzyści z wprowadzenia opłat i nie pomoże spółce. Wypowiedź Burmistrza rozwinął i uzupełnił Prezes ZGK Świebodzice Sp. z o.o. Grzegorz Cabanek, który wyjaśnił szczegółowo, że oszczędności w kwestii komunikacji miejskiej były niezbędne i wskazał przyczyny z czego wynikają. Po pierwsze skończył się 5-letni okres gwarancyjny na autobusy, dlatego teraz spółka musi ponosić koszty pełnego serwisu we własnym zakresie. Po drugie bardzo znacząco wzrosły ceny oleju napędowego. Nie można było tego przewidzieć w ubiegłym roku planując budżet spółki czy nawet budżet Gminy.  Burmistrz podkreślił, że nie potrafi sobie wyobrazić, że Mieszkańcy naszego miasta mogliby stracić komunikację miejską, zaapelował również do radnych opozycyjnych o przemyślenie swoich działań i przesunięcie środków niezbędnych do tego, aby świebodziczanie mogli nadal korzystać z miejskiego transportu. Po raz kolejny burmistrz złożył stosowny projekt uchwały do Biura Rady.

Drugim tematem była uchwalona na L sesji Rady Miejskiej stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na wniosek jednego z radnych została ona obniżona z 31 zł do 22 zł. W dobie stale rosnącej inflacji takie działanie może wydawać się niektórym dobrym dla Mieszkańców. Niestety w szerszej perspektywie po raz kolejny okazuje się, że są to pozory. Stawka za wywóz nieczystości stałych w Świebodzicach pozostawała na niezmienionym poziomie od 2019 r. i wynosiła 19,90 zł. Mimo stale rosnących cen m.in. transportu i składowania odpadów radni nie wyrażali zgody na podniesienie opłat.

wykres kołowy

W tym samym czasie w ościennych gminach opłaty systematycznie rosły i obecnie wynoszą średnio ok. 30 zł. Na sesji Rady Miejskiej w dniu 30 sierpnia br. po przestawieniu szczegółowej kalkulacji radni przyjęli w głosowaniu zaproponowaną przez Burmistrza Miasta stawkę 31 zł, jednak zaledwie po miesiącu grupa radnych opozycyjnych, zwołała kolejną sesję na której zaproponowano obniżenie stawek do 25 zł. Nie było to poparte żadnymi racjonalnymi argumentami, czy kalkulacją. Finalnie po wniosku jednego z radnych przyjęto stawkę jeszcze niższą, bo w wysokości 22 zł. Jak podkreślił w swojej wypowiedzi Burmistrz Miasta Paweł Ozga należy pamiętać, że przyjęcie zaniżonej stawki zaszkodzi spółce ZGK Świebodzice, pozbawiając ją ok. 2 000 000 zł wpływów, pozwalających na dalsze funkcjonowanie. To w konsekwencji może doprowadzić do sytuacji, w której ZGK Świebodzice odmówi odbioru nieczystości z terenu Gminy ze względu na brak środków finansowych. Wypowiedź Burmistrza uzupełnił Prezes Grzegorz Cabanek. Wskazał, że konieczność podniesienia stawek wynika z ilości produkowanych odpadów.

Wykres

Jest ich z każdym rokiem więcej. Kiedy średnia krajowa to ok 324 kg/os rocznie w Świebodzicach jest to 520 kg/os rocznie, co zbliża nas do miejscowości takich jak Wrocław. Wynika to z przemysłowego charakteru miasta oraz ze zwiększonego konsumpcjonizmu i jest zjawiskiem naturalnym. Zwiększa się również cena za składowanie poszczególnych frakcji odpadów na wysypisku. Dla niektórych frakcji, np. papieru, jest to wzrost nawet dwukrotny.

tabela frakcje odpadów

Burmistrz podsumowując spotkanie jeszcze raz zaapelował za pośrednictwem mediów do tej części radnych Rady Miejskiej, która działa na szkodę Gminy, aby zmienili swoje postępowanie. Zapewnił, że dołoży wszelkich starań, aby mieszkańcy mogli nadal korzystać z komunikacji miejskiej zapewnionej przez miejską spółkę, a nie podmiot zewnętrzny, który mógłby dyktować własne stawki i warunki.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele mediów:

  • Miejska Telewizja Internetowa;
  • Radio Sudety 24;
  • RMF MAXX;
  • Dziennik Wałbrzych;
  • Muzyczne Radio;
  • Doba.pl;
  • Moja Świdnica;
  • Świdnica 24;
  • Wiadomości Świdnickie.

Mediom dziękujemy za przybycie.

Autor: Wydział PK

Liczba wyświetleń: 1123

Powrót