Posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego | Urząd Miejski w Świebodzicach

Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

Na zdjęciu widoczny jest mężczyzna siedzący przy stole, pochylający się nad dokumentami. W tle widoczny roll-up z napisem Urząd Miejski w Świebodzicach.

Posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Opublikowano: 16-11-2021
We wtorek, 9 listopada 2021 r., po raz kolejny obradowała świebodzicka Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego.
W obradach wzięło udział 7 członków. Główne tematy dotyczyły podsumowania wrześniowego szkolenia dla organizacji pozarządowych z pozyskiwania środków w ramach konkursów ofert oraz planowanej na 3 grudnia uroczystej gali z okazji Dnia Wolontariusza. Ważnym punktem było również zaopiniowanie Rocznego Programu Współpracy Gminy Świebodzice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego. Członków Gminnej Rady przywitał Przewodniczący Karol Marcyniuk, który na początku odczytał protokół  poprzednich obrad. Po jednogłośnym przyjęciu dokumentu bez zgłaszania zmian członkowie rozpoczęli dyskusję na temat odbytych szkoleń z pozyskiwania i rozliczania środków w ramach otwartych konkursów ofert. Uczestnicy szkoleń wyrazili ogromną aprobatę dla podejmowania  tego typu inicjatyw, Członkini Rady Pożytku Pani Barbara Kościelniak wyraziła nadzieję na kolejne tego typu szkolenia w przyszłości. Przewodniczący Rady zapewnił, że jeśli tylko będzie zainteresowanie Gminna Rada przy wsparciu Miasta Świebodzice, zorganizuje kolejne szkolenia.
Podczas opiniowania projektu Rocznego Programu Współpracy między członkami Gminnej Rady wywiązała się dłuższa dyskusja dotycząca promocji i wsparcia organizacji pozarządowych w mieście. Głos zabrał Zastępca Burmistrza Miasta Tobiasz Wysoczański, który podkreślił, że dla władz miasta bardzo ważna jest dobra współpraca z NGOsami. Ponadto liczba organizacji  i stowarzyszeń w mieście z roku na rok rośnie, co świadczy o rozwoju trzeciego sektora w Świebodzicach. Podkreślił, że Miasto stara się wspierać organizacje na wiele różnych sposobów nie tylko przez dotacje. Pytania do Rocznego Programu Współpracy zgłaszały również członkinie Rady Pożytku Barbara Kościelniak i Zofia Marek. Na wszystkie otrzymały szczegółowe odpowiedzi. Członkowie GRDPP jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt.
Ostatnia część posiedzenia dotyczyła planowanej uroczystości z okazji Dnia Wolontariusza. W tym roku obchody ma uświetnić występ artystyczny lokalnych wokalistów.
Kolejne posiedzenie GRDPP zaplanowano na 11 stycznia 2022 r.
Autor: Wydział PK

Liczba wyświetleń: 953

Powrót