Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

na zdjęciu: kontener do segregacji śmieci

Deklaracje śmieciowe

Opublikowano: 23-11-2021
Szanowni Mieszkańcy informujemy, że Gmina Świebodzice rozpoczyna kontrole danych zawartych w złożonych deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Weryfikacja będzie dotyczyć ilości osób zamieszkałych, zgłoszonych na danej nieruchomości na terenie Świebodzic.
Od 1 grudnia 2021 roku sprawdzana będzie zgodność zgłoszonych osób w deklaracji ze stanem faktycznym.
Dotychczas przeprowadzone kontrole często potwierdzały, że zadeklarowana liczba osób nie pokrywa się z ilością osób faktycznie zamieszkałych. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, mieszkańcy będą wzywani do udzielenia wyjaśnień. Zgodnie z przepisami prawa, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć deklaracje w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany danych zawartych w deklaracji, konieczność zgłoszenia następuje w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Mieszkańcy nieruchomości do czasu otrzymania wezwania mogą sami zgłosić rzeczywista liczbę osób zamieszkałych.

Apelujemy do wszystkich mieszkańców Świebodzic, u których nastąpiła zmiana liczby osób zamieszkujących nieruchomość, do powiadomienia Gminy Świebodzice. Obowiązkowo, w przypadku zmiany  adresu zamieszkania, narodzin dziecka lub zgonu członka rodziny.  
 
 Deklaracje można złożyć:
  • elektronicznie poprzez skrzynkę podawczą ePUAP, podpisaną profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
  • papierowo za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1, 58-160 Świebodzice;
  • osobiście przychodząc do Wydziału Egzekucji i Windykacji Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Żeromskiego 27 (pok. nr 2).

Ikona pdfKontrola deklaracji śmieciowej, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [142.50 KB]

Ikona docxKontrola deklaracji śmieciowej, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [45.42 KB]

Autor: Wydział EW

Liczba wyświetleń: 3877

Powrót