Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

Na zdjęciu jest budynek Urzędu Miejskiego przy ulicy Żeromskiego

Kasa Urzędu Miejskiego będzie nieczynna

Opublikowano: 19-01-2022
Szanowni Mieszkańcy informujemy, że w dniach od 24.01.2022 r. do 18.02.2022 r. Kasa Urzędu Miejskiego będzie nieczynna.

Przypominamy, że  od dnia 01.09.2021 r. wszelkie należności wpłacane przez Państwa w Kasie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach można także wpłacać bez prowizji w Agencji bankowej Monetia Sp z o. o. w Świebodzicach przy ul. Strzegomskiej 6 /obok Magla/.

Agencja bankowa Monetia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8:00 do 15:30 z przerwą od 13:00 do 13:30
Przed dokonaniem wpłaty należy wypełnić bankowy dowód wpłaty, z podaniem następujących danych:
  • nazwa odbiorcy: Urząd Miejski w Świebodzicach,
  • numer konta dotyczący danej płatności,
  • kwotę wpłaty wpisaną cyfrowo oraz słownie, (nie ma możliwości sprawdzenia przez Agencję Monetia kwoty płatności),
  • imię, nazwisko i adres podatnika,
  • tytuł wpłaty (np. podatek od nieruchomości).

Płatności dotyczące podatków, zezwoleń oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na indywidualne numery kont wskazane w decyzjach wysyłanych do Państwa.

W przypadku braku indywidualnych numerów kont, powyższe należności można wpłacać na następujące rachunki:

  • Konto numer 91 2030 0045 1110 0000 0229 7270 Wpłaty z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportu, czynsz dzierżawny, opłata skarbowa, licencja taxi, opłata za korzystanie z zezwoleń alkoholowych (po uzgodnieniu kwoty wpłaty z Wydziałem Spraw Obywatelskich, Ochrony Ludności i Działalności Gospodarczej nr tel. 074 666 95 54 ul. Żeromskiego 27 pok. nr 7), mandaty wystawione wyłącznie przez Straż Miejską w Świebodzicach, opłata za udostępnienie danych osobowych (31 zł.), opłata za wydanie wielojęzycznego formularza (17 zł.), opłata za kserokopię umowy najmu lokalu mieszkalnego, opłata za zawarcie małżeństwa poza Urzędem Stanu Cywilnego

  • Konto numer 23 2030 0045 1110 0000 0418 8830 Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Konto numer 09 1600 1462 1016 7846 5000 0003 Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania, podatek VAT, opłaty z tyt. wykupu lokali mieszkalnych, wykupu garażu, wpłata po rozstrzygniętym przetargu (dot. nabycia nieruchomości), sprzedaż ratalna wraz z odsetkami, spłata hipoteki

  • Konto numer 15 2030 0045 1110 0000 0229 7280 Wadia

Za datę wpływu środków pieniężnych uznaje się datę wpływu środków ma konto Urzędu Miejskiego. W związku z powyższym prosimy o dokonywanie wpłat z 2-dniowym wyprzedzeniem.

Za utrudnienia bardzo przepraszamy.

Autor: Wydział OA/PK

Liczba wyświetleń: 427

Powrót