Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

plakat informujący o możliwości zgłaszaniu projektów do Budżetu Obywatelskiego 2022 w Gminie Świebodzice.

Budżet Obywatelski 2022

Opublikowano: 24-01-2022
Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że rozpoczynamy pracę nad kolejną edycją Budżetu Obywatelskiego Gminy Świebodzice.

Zgodnie z zapisami uchwały nr XXII/163/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Gminy Świebodzice, prace nad Budżetem Obywatelskim realizowane są wg. harmonogramu:

ETAP

TERMIN

Kampania informacyjna

21 stycznia – 29 kwietnia 2022 r.

Zgłaszanie projektów

21 stycznia – 28 lutego 2022 r.

Przeprowadzenie głosowania

18-19 marca 2022 r.

Weryfikacja projektów

21 marca – 28 kwietnia 2022 r.

Ogłoszenie listy projektów wybranych do realizacji

29 kwietnia 2022 r.

Przypominamy, że propozycje zadań zgłaszanych do Budżetu Obywatelskiego mogą być realizowane wyłącznie na terenie będącym własnością Gminy Świebodzice oraz muszą należeć do katalogu zadań własnych gminy.

Sposób zgłaszania projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej:Do zgłaszania projektów uprawnieni są mieszkańcy

  • Gminy Świebodzice, którzy w chwili składania formularza mają pełną zdolność do czynności prawnych.
  • Propozycję projektu składa się w wersji papierowej na odpowiednim formularzu.
  • Zgłoszenie projektu wymaga poparcia co najmniej 3 osób zamieszkujących na terenie Gminy Świebodzice.
  • Wnioskodawca może złożyć dowolną liczbę projektów.

Zgłoszenie propozycji projektu przez Wnioskodawcę uznaje się za ważne jeżeli wypełnione są wszystkie pola formularza oraz formularz został czytelnie podpisany przez uprawnionego Wnioskodawcę lub reprezentanta Wnioskodawcy.

Wypełniony formularz wraz z listą osób popierających oraz podpisaną klauzulą informacyjną składa się w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice lub w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Świebodzicach ul. St. Żeromskiego 27 lub można wysłać go pocztą na adres: Urząd Miejski ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice z dopiskiem „Budżet Obywatelski”. Należy pamiętać że projekty można składać wyłącznie w terminie określonym w harmonogramie.

Pliki do pobrania:|

Formularz zgłoszeniowy

Ikona docxFormularz zgłoszeniowy projektu do Budżetu Obywatelskiego Gminy , plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [16.37 KB]

Ikona pdfFormularz zgłoszeniowy projektu do Budżetu Obywatelskiego Gminy , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [170.01 KB]

Lista poparcia projektu/zadania

Ikona docxLista podpisów mieszkańców popierających projekt zgłaszany do Budżetu Obywatelskiego Gminy Świebodzice , plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [13.46 KB]

Ikona pdfLista podpisów mieszkańców popierających projekt zgłaszany do Budżetu Obywatelskiego Gminy Świebodzice , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [138.62 KB]

Klauzula informacyjna

Ikona docxKlauzula informacyjna dla zgłaszających i popierających wnioski do Budżetu Obywatelskiego Gminy Świebodzice, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [14.18 KB]

Ikona pdfKlauzula informacyjna dla zgłaszających i popierających wnioski do Budżetu Obywatelskiego Gminy Świebodzice, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [83.24 KB]

 Budżet Obywatelski Gminy Świebodzice startujemy. Zgłaszanie projektów 21.01- 28.02.2022 r. Masz pomysł. Zrealizujemy go razem!

 

Autor: Wydział RS/PK

Liczba wyświetleń: 1380

Powrót