Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

palnik kuchenki gazowej

Dotacje do cen gazu

Opublikowano: 11-02-2022
Przypominamy organizacjom pozarządowym o upływającym w dniu 13 marca 2022 r. terminie składania oświadczeń przez odbiorców paliw gazowych w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku gazu z dnia 28 stycznia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. Poz. 212, które) dających możliwość skorzystania z dotacji do cen gazu.

Z dotacji oprócz organizacji mogą skorzystać inne podmioty m.in. takie jak: placówki oświatowe, Spółdzielnia Mieszkaniowa, wspólnoty mieszkaniowe, Kościoły,

Poniżej prezentujemy wszystkie instytucje mogące ubiegać się o dofinansowanie.

Warunkiem skorzystania z dotowanych przez Państwo cen gazu jest złożenie „oświadczenia odbiorcy paliw gazowych o przeznaczeniu paliwa gazowego”.

Należy wypełnić jedno z dwóch oświadczeń.

Czym się różnią oświadczenia odbiorcy paliw gazowych o przeznaczeniu paliwa gazowego?

Przepisy przewidują dwa oświadczenia. Są składane przez inne podmioty i mają inny zakres informacji przede wszystkim w części przeznaczonej na określenie na co zużywany jest gaz przez podmiot otrzymujący możliwość korzystania z tańszego gazu.

Chodzi tu o podanie takich informacji, które pozwolą na rozdzielenie zużywanego gazu na część dotowaną i niedotowaną.

Oświadczenie nr 1
składane przez m.in. wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie (art. 62ba ust. 2 Prawa energetycznego). Oświadczenie to jest składane przez odbiorców paliw gazowych będących m.in.:

 1. wspólnotami mieszkaniowymi albo spółdzielniami mieszkaniowymi,
 2. innych podmiotami niż wspólnoty mieszkaniowe, które dostarczają gaz do m.in. lokali mieszkalnych.

 

Oświadczenie nr 2
składane przez m.in. szpitale i szkoły (art. 62bb ust. 1 Prawa energetycznego)

Z tego oświadczenia korzystają osoby odpowiedzialne za:

 1. jednostki zdrowia,
 2. jednostki pomocy społecznej,
 3. noclegownie i ogrzewalnie,
 4. jednostki wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 5. podmioty systemu oświaty i szkolnictwa wyższego i nauki,
 6. żłobki i kluby dziecięce (tu także dzienni opiekunowie),
 7. kościoły i inne związki wyznaniowe,
 8. podmioty prowadzące działalność kulturalną i  archiwalną,
 9. jednostki ochotniczej straży pożarnej,
 10. jednostki całodobowej opieki nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub w podeszłym wieku,
 11. rodzinne domy pomocy,
 12. mieszkania chronione,
 13. centra integracji społecznej,
 14. kluby integracji społecznej,
 15. warsztaty terapii zajęciowej.
 16. zakłady aktywności zawodowej,
 17. organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy.
Autor: Wydział PK

Liczba wyświetleń: 1205

Powrót