Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

Zdjęcie przedstawiające osobę niepełnosprawną na wózku inwalidzkim oraz jej opiekuna na łące

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w ramach programów Opieka Wytchnieniowa i Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Opublikowano: 07-03-2022
Burmistrz Miasta Świebodzice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie realizacji Programów Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanych z Funduszu Solidarnościowego: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022 i „Opieka wytchnieniowa” edycja 2022 – świadczona w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, dla mieszkańców Gminy Świebodzice.
Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r, poz. 1057, z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy. Przedmiotem konkursu jest powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie realizacji Programów Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanych z Funduszu Solidarnościowego: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022 i „Opieka wytchnieniowa” edycja 2022 – świadczona w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, dla mieszkańców Gminy Świebodzice. Szczegółowych informacji dotyczących otwartego konkursu ofert udziela Kierownik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w Świebodzicach, ul. Żeromskiego 27, pok.9 ,tel. 74 6669513.

Informacje dotyczące spraw merytorycznych związanych z realizacją Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022 i „Opieka wytchnieniowa” edycja 2022 można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach ul. Świdnicka 7, pok.16, tel. 74 6669587.          
 
Zarządzenie Burmistrza Miasta Świebodzice w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Programów Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej:                                       
1) „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022;
2) "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022
 
 
        
Autor: Ośrodek Pomocy Społecznej/Wydział PK

Liczba wyświetleń: 1391

Powrót