Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

Budżet Obywatelski Gminy Świebodzice

Lista projektów - Budżet Obywatelski

Opublikowano: 27-05-2022
Działając na podstawie § 29 Załącznika do uchwały nr XXII/163/2020 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Gminy Świebodzice, Burmistrz Miasta Świebodzice informuje, że po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej Zespół ds. oceny projektów (powołany Zarządzeniem nr 0050/1005/2022 Burmistrza Miasta Świebodzice z dnia 31.03.2022 r.) sporządził listę projektów ocenionych pozytywnie oraz negatywnie, które podaje się do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronach internetowych oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach wraz z nazwą Wnioskodawcy.

Zgodnie z § 22 ust. 1 Załącznika ww. uchwały projekty podlegają weryfikacji formalnej i merytorycznej w kolejności ustalonej przez wynik głosowania.

Lista zgłoszonych projektów wraz z ilością otrzymanych głosów

1.

Bezpieczne przejście

20

2.

Bezpieczny i przyjazny plac zabaw na Osiedlu Piastowskim

93

3.

Projekt wycofany przez Wnioskodawcę

1

4.

Zdrowy uśmiech naszych dzieci – Profilaktyka stomatologiczna dzieci i młodzieży w szkole

217

5.

Zakup przenośnego pyłomierza typu DUSTAIR z GIG-u (Głównego Instytutu Górnictwa) produkcji firmy EMAG

4

6.

Oświetlenie Orlika zlokalizowanego na Osiedlu Piastowskim

32

7.

Bezpieczni na Drodze! Szkolne mierniki prędkości

24

RAZEM

391

 

Lista projektów ocenionych pozytywnie

 

Tytuł projektu

 

 

Wnioskodawca

Zdrowy uśmiech naszych dzieci – Profilaktyka stomatologiczna dzieci i młodzieży w szkole

Beata Gawłowska, Krystian Wołoszyn

Zakup przenośnego pyłomierza typu DUSTAIR z GIG-u (Głównego Instytutu Górnictwa) produkcji firmy EMAG

Robert Niewiadomski

Oświetlenie Orlika zlokalizowanego na Osiedlu Piastowskim*

Tomasz Meges

*projekt oceniony pozytywnie, przekraczający minimalną kwotę przeznaczoną na Budżet Obywatelski.

 

 

Lista projektów ocenionych negatywnie

 

Tytuł projektu

 

Wnioskodawca

 

Uzasadnienie

 

Bezpieczny i przyjazny plac zabaw na Osiedlu Piastowskim

Patrycja Cichanowska - Hołojda

Projekt niemożliwy do realizacji z uwagi na objęcie terenu wskazanego przez Wnioskodawcę projektem realizowanym w ramach środków UE.

 

Bezpieczni na Drodze! Szkolne mierniki prędkości

Jakub Górski

Wskazana w projekcie lokalizacja jednego z mierników nie znajduje się na terenie gminy.

 

Bezpieczne przejście

 

 

Danuta Żelazik

Projekt niemożliwy do realizacji z uwagi na to, że część terenu wskazanego w projekcie jest w użytkowaniu wieczystym ogrodów działkowych.

 

Od negatywnej oceny projektu przysługuje Wnioskodawcy prawo wniesienia odwołania w terminie 7 dni od daty opublikowania listy projektów (§ 30 załącznika do uchwały nr XXII/163/2020 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 23 stycznia 2020 r.).

Uwaga! Ze względu na możliwość wniesienia odwołania ostateczna lista projektów zostanie opublikowana niezwłocznie po upływie terminu na wniesienie odwołania lub po przeprowadzeniu procedury odwoławczej.

Autor: Wydział RS/ Wydział PK

Liczba wyświetleń: 921

Powrót