Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

Książki ułożone jedna na drugiej

Stypendia za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Świebodzice

Opublikowano: 01-06-2022
Burmistrz Miasta Świebodzice informuje o możliwości ubiegania się o przyznanie stypendium dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Świebodzice za rok szkolny 2021/2022.

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XXX/205/2020 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 29 czerwca 2020 r.                     w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów oraz Uchwała Nr XXXIII/228/2020 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 20 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie  ustalenia zasad    i trybu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Świebodzice.

Szczegółowe warunki przyznawania stypendiów za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów pobierających naukę w szkołach na ternie Gminy Świebodzice zawarte są w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXX/205/2020 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów  w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów.       

Ikona pdfUchwała XXX_205_2020, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [415.69 KB]

Ikona pdfUchwała nr XXXIII_228_2020-zmieniająca, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [202.15 KB]

        

Termin składania wniosków:

  1. Wnioski o stypendium za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe lub artystyczne za rok szkolny 2021/2022 należy składać w terminie do 11 lipca 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach  w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych ul. Żeromskiego 27 , I piętro, pokój  nr 10,  w godz. od 7:30 do 15:30 lub Biuro Podawcze, ul. Żeromskiego 27.
  2. Do wniosku należy dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzających zdobyte osiągnięcia, które winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.
  3. Wnioski niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
    Wzór wniosku do pobrania:

Ikona pdfWzór wniosku, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [205.93 KB]


Informacji i wyjaśnień w sprawie stypendium udziela pracownik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Żeromskiego 27 pok. nr 10  tel. 74 6669512.

Autor: Wydział ES/PK

Liczba wyświetleń: 3270

Powrót