Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

Osoba na wózku z opiekunem

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022

Opublikowano: 14-06-2022
Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach informuje, że rozpoczął realizację programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:
1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
- o stopniu znacznym lub
- o stopniu umiarkowanym albo
- traktowane na równi do wyżej wymienionych.

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:
- wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
- wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
- załatwianiu spraw urzędowych;
- korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
- zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Planowana liczba uczestników Programu wynosi 20 osób, w tym:

- 3 osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,

- 8 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

- 3 osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

- 6 dzieci do 16 roku życia łącznie ze wskazaniami, łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

przy założeniu, by minimum 70% uczestników Programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć:

a) osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;

b) osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;

c) osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

Uczestnik Programu za usługi asystencji osobistej nie ponosi odpłatności.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie oraz osoby zainteresowane świadczeniem usługi asystenckiej zapraszamy do kontaktu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Świebodzicach osobiście lub telefonicznie tel. 74 6669587.

Ikona pdfOgłoszenie asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [142.68 KB]

Autor: OPS/Wydział PK

Liczba wyświetleń: 731

Powrót