Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

Osoba niepełnosprawna z opiekunem

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022

Opublikowano: 14-06-2022
Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach informuje, że rozpoczął realizację programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pt.: „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2. osobami posiadającymi:

a. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573), albo

b. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Limit usług opieki wytchnieniowej przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż 240 godzin dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego

Rodzaj i zakres godzinowy usług opieki wytchnieniowej będzie uzależniony od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestnika Programu.

Gmina Świebodzice przewiduje do zrealizowania maksymalnie 1 440 godzin usługi opieki wytchnieniowej. Planowana liczba osób objętych Programem wynosi 6 osób, w tym dla 2 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności i 4 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniami równoważnymi.

Sprawowanie usługi opieki wytchnieniowej nad niepełnosprawnym członkiem rodziny polegać będzie w szczególności na udzielaniu wsparcia w:

- czynnościach samoobsługowych,

- czynnościach pielęgnacyjnych,

- prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych,

- przemieszczaniu się poza miejsce zamieszkania,

- podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą świadczyć:

- dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej lub

- co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

Uczestnik Programu za usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie oraz osoby zainteresowane świadczeniem usługi opieki wytchnieniowej zapraszamy do kontaktu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Świebodzicach osobiście lub telefonicznie  tel. 74 6669587.

Ikona pdfOgłoszenie opieka wytchnieniowa , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [142.15 KB]

Autor: OPS/Wydział PK

Liczba wyświetleń: 939

Powrót