Spotkanie z mediami dotyczące sytuacji w Gminie | Urząd Miejski w Świebodzicach

Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

Uczestnicy briefingu

Spotkanie z mediami dotyczące sytuacji w Gminie

Opublikowano: 05-07-2022
Niechęć części Radnych Rady Miejskiej w Świebodzicach do współpracy z Burmistrzem jest faktem, o którym nikogo nie trzeba już przekonywać. Jednak należy pamiętać także o tym, że każde działanie lub zaniechanie ze strony Radnych niesie za sobą określone konsekwencje dla Gminy i jej Mieszkańców.

W tej właśnie sprawie we wtorek, 5 lipca Burmistrz Miasta Paweł Ozga, spotkał się na briefingu prasowym z lokalnymi i regionalnymi mediami.

W spotkaniu udział wzięli również: Zastępca Burmistrza Tobiasz Wysoczański, Sekretarz Miasta Sabina Cebula, Radni RM: Janusz Kościukiewicz, Zdzisław Pantal, Jan Klepiec i Adam Pofelski.

Burmistrz Miasta Paweł Ozga przypomniał na wstępie, że od dwóch lat nie otrzymał absolutorium, a w ubiegłym roku odbyło się referendum w sprawie jego odwołania przed końcem kadencji. Podkreślił, że najniższa w kraju frekwencja jasno pokazała, jakie było zdanie Mieszkańców na ten temat. Poruszona została również kwestia wielu nieprawidłowości w działaniu Rady Miejskiej, w tym zwołania ubiegłorocznej sesji absolutoryjnej miesiąc po terminie i związanej  z tym reakcji Wojewody Dolnośląskiego. Burmistrz zaapelował do Radnych opozycyjnych o opamiętanie i zaprzestanie działań na szkodę Gminy. Przypomniał, że to świebodziczanie wybrali ich na swoich reprezentantów. Odniósł się również do dwóch sytuacji, w jakich Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra bez podania przyczyny przerwała obrady, w drugim przypadku nie podając nawet terminu ich wznowienia. Poinformował, że właśnie podczas tego przerwanego posiedzenia omawiane miały być dwa bardzo ważne dla funkcjonowania Gminy dokumenty, dotyczące budżetu i wieloletniej prognozy finansowej. Szczególnie w kontekście środków zewnętrznych przyznanych na planowane, istotne dla Mieszkańców inwestycje. Zaznaczył, że na sali posiedzeń było 10 Radnych, wystarczyło poczekać przysłowiowe 15 minut, a z dużą dozą prawdopodobieństwa, zjawiłaby się  jeszcze jedna osoba (jak to miało miejsce wiele razy wcześniej), co umożliwiłoby normalne procedowanie uchwał. Przewodnicząca jednak niezwłocznie po stwierdzeniu braku kworum odroczyła obrady, co może świadczyć o tym, że była uprzedzona o nieobecności większej części Radnych.

Głos zabrali również uczestniczący w spotkaniu wieloletni radni Zdzisław Pantal, Janusz Kościukiewicz i Jan Klepiec, którzy wyrazili swoją dezaprobatę dla takich działań ze strony Przewodniczącej oraz nierównego traktowania przez nią członków poszczególnych ugrupowań w Radzie Miejskiej. 

Na koniec Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział na pytania dziennikarzy.

Wyjaśnił, że obecnie nie ma jeszcze zagrożenia utraty środków, jednak Rada Miejska musi zdawać sobie sprawę, że torpedowanie każdej propozycji działania zgłoszonej przez Burmistrza, skończy się dla Gminy stagnacją. Zwrócił uwagę, że do końca kadencji pozostał jeszcze ponad rok i można ten czas spożytkować z korzyścią dla Mieszkańców Miasta, działając wspólnie ponad podziałami. 

Materiał z konferencji Radio Sudety: https://radiosudety24.pl/nadal-brak-zgody-w-swiebodzickim-samorzadzie-audio-foto,a2406 

 

Autor: Wydział PK

Liczba wyświetleń: 527

Powrót