Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

Ratusz Miejski

Sesja ponownie odroczona

Opublikowano: 05-08-2022
W środę, 3 sierpnia, kontynuowano obrady LXIV sesji Rady Miejskiej, rozpoczęte w trybie on-line 28 lipca, przerwane ze względu na problemy techniczne. Sesja może odbyć się na Sali posiedzeń w Ratuszu lub w trybie on-line. Wybór trybu należy do Przewodniczącej Rady. Dodać należy, że sesja w trybie on-line to dodatkowy koszt w wysokości 4054,08 zł niż w systemie stacjonarnym.

Na sesji zalogowało się 18 radnych, 3 było nieobecnych. Wnioskodawcą sesji był Burmistrz Miasta, a w porządku obrad znalazły się 2 projekty uchwał w sprawie:
1) zmian budżetu gminy Świebodzice na 2022 r.,
2) przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świebodzice na lata 2022-2027.

Od niemal pierwszych minut obrad Przewodnicząca Rady Miejskiej przerywała każdą wypowiedź Burmistrza. Jak mogli usłyszeć Mieszkańcy śledzący obrady, wielokrotnie podkreślała, o czym może mówić Burmistrz, a o czym według niej nie. Kuriozalną sytuacją było również odebranie włodarzowi miasta głosu, podczas odpowiedzi ad vocem kierowanej do Radnego Łukasza Kwadransa. Jako powód swoich ingerencji w wypowiedzi Burmistrza, Przewodnicząca wielokrotnie podawała, że wraca do spraw omówionych wcześniej. Zupełnie inaczej sprawa wyglądała w stosunku do Radnych Łukasza Kwadransa i Bogdana Kożuchowicza. Chociaż mówili oni wciąż o tym samym, nie odbierano im możliwości swobodnej wypowiedzi.

Po złożeniu interpelacji radni rozpoczęli procedowanie nad projektami uchwał. Skarbnik Miasta  wyjaśniła, dlaczego pojawiła się konieczność dokonania poszczególnych przesunięć i zmiany zapisów w uchwale. Również Burmistrz Miasta Paweł Ozga wyjaśnił, że dokonanie zaproponowanych zmian jest ważne dla Mieszkańców i dalszego rozwoju miasta. Jego argumentacja niemal od razu spotkała się ze sprzeciwem ze strony opozycji. Głos zabrali zarówno Radny Łukasz Kwadrans, jak i Przewodnicząca Halina Mądra, którzy zamiast omawiania projektu, skrytykowali Burmistrza, podkreślając, że skoro nie ma większości w Radzie Miejskiej, musi prosić opozycję o poparcie bez znaczenia, jaki dokument przedstawia, bo to Rada decyduje. Radny Wspólnych Świebodzic  stwierdził, że Burmistrz powinien zabiegać o poparcie RM, gdy ma jąka sprawę do załatwienia. Taka argumentacja zaskoczyła prawdopodobnie nie tylko władze miasta, ale również świebodziczan śledzących transmisję. Burmistrz Paweł Ozga po raz kolejny podkreślił, że każda inwestycja pozwala na dalszy rozwój miasta. Na zadanie „Zakup taboru zero emisyjnego na potrzeby Gminy Świebodzice wraz z budową stacji ładowania” pozyskano dofinansowanie w wysokości 90%, czyli po przetargu wiemy już, że za niecałe 360 000 zł Gmina kupi następujące samochody: śmieciarka, zamiatarka, samochód dla Straży Miejskiej i samochód dostawczy. Wartość tego taboru wynosi ok. 3 600 000 zł. Nie jest prawdą powtarzane przez opozycję zdanie, że za te pieniądze można zrobić coś innego, pilniejszego w Świebodzicach. Są to środki celowe. Dodał również, że ponieważ wszyscy zdajemy sobie sprawę z faktu, że jest wiele innych potrzeb, Gmina nie ustaje w wysiłkach, aby pozyskać fundusze na kolejne remonty, czego efektem jest promesa w wysokości ponad 14 000 000 złotych na m.in. przebudowę dróg: Młynarskiej, Sienkiewicza, Prusa, Szkolnej, Siennej, Drogi Węglowej, Kasztanowej i Kopernika. Dodał, że w ramach taboru zero emisyjnego miasto planuje nabycie elektrycznej śmieciarki i zamiatarki dla spółki ZGK, które poprawią estetykę i czystość na ulicach naszego miasta. Zaapelował do Radnych o rozwagę i nieblokowanie inwestycji. Pomimo rzeczowej argumentacji przez kolejne godziny toczyła się dyskusja mająca na celu jedynie zdyskredytowanie Burmistrza i podejmowanych przez niego działań.  W trakcie procedowania dokumentu pytano również o środki w wysokości 78 000 zł, które po wniosku radnego Marka Gąsiora zostały przesunięte w marcu br. do spółki OSiR w podziale: 20 000 zł na organizację i przeprowadzenie rozgrywek międzyszkolnych, 58 000  zł dla klubu MKS Victoria Świebodzice. Pracownikami klubu są żona radego Łukasza Kwadransa oraz Radny Rady Miejskiej Marek Gąsior. Po uzyskaniu wyjaśnienia od Prezesa spółki OSiR oraz obecnego na sesji mecenasa, że nie można ich przeznaczyć na dopłaty dla m.in.  MKS Victorii Świebodzice, Radny Łukasz Kwadrans złożył wniosek merytoryczny o przeniesienie ich na zadanie Wykonanie odwodnienia wraz z uporządkowaniem terenu podwórek przy ulicy Jeleniogórskiej 6-24. Wniosek został przyjęty 9 głosami. Radny Stowarzyszenia Obywatelskie Świebodzice Sebastian Biały zawnioskował o wykreślenie z projektu uchwały zapisów punktu 2 w  § 9 i § 10. Kontrowersyjny wniosek został przyjęty 10 głosami za, przy 5 przeciw. Radni opozycyjni przyjmując wniosek, mieli pełną świadomość, jakie niesie to konsekwencje dla Gminy. Kwestia ta była szeroko omawiana na jednej z poprzednich sesji. Wyjaśnione zostało wtedy, że wykreślenie punktu 2 w § 10 uchwały doprowadzi do sytuacji, w której budżet przestanie się równoważyć i konieczne będzie wykreślenie z niego zaplanowanych inwestycji na kwotę, o którą tworzy się niezgodność. Jest to działanie szkodliwe, stopujące rozwój miasta, podyktowane własnym uznaniem radnych, a nie szeroko pojętym interesem społecznym. W tej sytuacji Burmistrz zawnioskował o przerwę w obradach, żeby jeszcze raz przedyskutować z Radnymi  konsekwencje dokonanych zmian. Jednak na przerwę nie zgodzili się Przewodnicząca ani radni opozycyjni. W tej sytuacji Burmistrz jako wnioskodawca, zawnioskował o zdjęcie obu zaproponowanych przez siebie  projektów uchwał z porządku obrad. Po zasięgnięciu opinii mecenasa Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra ogłosiła przerwę w obradach do dnia 24 sierpnia do godziny 16:00.

Autor: Wydział PK

Liczba wyświetleń: 218

Powrót