Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

Opiekun z osobą niepełnosprawną

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2022

Opublikowano: 11-10-2022
Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach informuje, iż od czerwca b.r. realizowany jest Program resortowy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pt.: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami programu są:
-  dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, oraz

- osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć:

- osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej ), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;

- osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;

- osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

Aktualnie Programem objętych jest 10 osób. Gmina dysponuje jeszcze wolnymi miejscami w Programie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności.

 Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną i chciałabyś wziąć udział w Programie prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Świebodzicach ul. Świdnicka 7 pok. 16 tel. 74 6669587.

Ikona pdfOgłoszenie, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [166.73 KB]

Autor: OPS/Wydział PK

Liczba wyświetleń: 823

Powrót