Konferencja organizacji pozarządowych | Urząd Miejski w Świebodzicach

Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

Przewodniczący GRDPP

Konferencja organizacji pozarządowych

Opublikowano: 20-10-2022
Zasady i sposoby współdziałania Gminy z organizacjami pozarządowymi w Świebodzicach określa Roczny Program Współpracy, opiniowany przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego i uchwalany corocznie przez Radę Miejską. Dokument ten ma być odpowiedzią na potrzeby podmiotów trzeciego sektora w mieście.

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem programu na rok 2023. W związku z tym Przewodniczący Rady Pożytku Karol Marcyniuk w imieniu członków Rady oraz Burmistrza Miasta Pawła Ozgi zaprosił NGO-sy do udziału w konferencji, która odbyła się w środę 19 października w siedzibie Klubu Senior +. Spotkanie dotyczyło określenia realnych potrzeb, planowanych kierunków rozwoju współpracy z Gminą Świebodzice oraz włączenia się w konsultacje nad dokumentem.

Konferencję poprowadził Przewodniczący Gminnej Rady Pożytku, a uczestniczyli w niej członkowie Gminnej Rady Pożytku: Sekretarz Miasta Sabina Cebula, Radna Rady Miejskiej Zofia Marek (reprezentująca jednocześnie Stowarzyszenie Wspólne Świebodzice), Radny Rady Miejskiej Adam Tobiasz (reprezentujący jednocześnie Stowarzyszenie Młodzi dla Świebodzic), Barbara Kościelniak, Sekretarz GRDPP Pracownik Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej  Patrycja Kościukiewicz-Janas, Paweł Dziurzyński (reprezentujący jednocześnie Polski Związek Filatelistów), a także Przewodnicząca Świebodzickiej Rady Seniorów Antonina Nowacka oraz Kierownik Klubu Senior + Agata Koperska. Licznie stawili się przedstawiciele świebodzickich organizacji pozarządowych reprezentujący: Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów, Stowarzyszenie Senior=Aktywny Obywatel, Polski Związek Filatelistów, Centrum Edukacji Gerontologicznej, Polski Związek Niewidomych, Stowarzyszenie Pomocy na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, Klub Sportowy Judo Świebodzice, Stowarzyszenie Wspólne Świebodzice, Stowarzyszenie Obywatelskie Świebodzice, Klub Sportowy Rekin, Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, MKS Victoria Świebodzice.

Przewodniczący GRDPP przywitał wszystkich uczestników. Na początku szczegółowo omówił ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, która jest podstawą do tworzenia Rocznego Programu Współpracy. Następnie uczestnicy przeszli do dyskusji. Wśród omawianych kwestii pojawiły się tematy związane z  celami pożytku publicznego określonymi w RPW i ich dopasowaniem do profili działalności świebodzickich NGO-ów, promocją wydarzeń realizowanych z dotacji otrzymanych z budżetu Gminy, uczestnictwa przedstawicieli organizacji w pracach komisji konkursowych oraz konieczności nawiązania współpracy na rzecz działań wspólnych pomiędzy podmiotami skupionymi w tych samych obszarach działania (federacje organizacji). Podsumowując spotkanie, Przewodniczący GRDPP podkreślił, że cieszy się, iż inicjatywa spotkała się z tak dużym odzewem i planuje organizację kolejnych tego rodzaju wydarzeń.

Autor: Wydział PK

Liczba wyświetleń: 313

Powrót