Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

Węgiel

Dodatek węglowy - informacja

Opublikowano: 16-11-2022
Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, w których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, tj. węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierający co najmniej 85% węgla kamiennego, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Dopłatę dostaną tylko osoby, które zgłosiły w deklaracji CEEB, że głównym źródłem ciepła w ich domu jest węgiel lub węglopochodne.

UWAGA: Nowe zasady wprowadzone przepisami ustawy z dnia 27 października 2022 r. umożliwiają przyznanie dodatku również gdy źródło ogrzewania zostało wpisane/zgłoszone do CEEB po 11 sierpnia 2022 r. lub gdy w ogóle nie zostało wpisane/zgłoszone.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym także w przypadku, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego, nie zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 11 sierpnia 2022, a w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest źródło, o którym mowa w ust. 1 ww ustawy. Wpis do centralnej ewidencji emisyjności budynków dokonywany jest z urzędu bez konieczności składania odpowiedniej deklaracji.

UWAGA: Nowe przepisy pozwalają na przyznanie dodatków węglowego dla kilku gospodarstw domowych, jeżeli do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania.

Gospodarstwo domowe w ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacja na rynku paliw zdefiniowano jako: osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania, a podjęte zostały kroki formalne, prowadzące do nadania odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach, którego źródłem ogrzewania jest oddzielne lub współdzielone źródło ciepła zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, dodatek dla gospodarstw domowych jest przyznany jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego organ ten ustalił zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ciepła wpisanego lub zgłoszonego do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

W przypadku gdy w lokalu zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących w tym lokalu.

Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3000 zł.

Dodatek będzie przysługiwał osobom, które nie skorzystały i nie korzystają z paliwa stałego zakupionego po cenie i od przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw, tzn. dodatek będzie przysługiwał osobom, które nie skorzystały ze wcześniejszego mechanizmu wsparcia, jakim była możliwość zakupu węgla po cenie 996,60 zł brutto za tonę.

Wnioski o dodatek węglowy należy składać do 30 listopada 2022 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świebodzicach, ul. Świdnicka 7 (parter), czynnym w dni robocze w godz. 7.30-15.30. Można to zrobić osobiście, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub drogą elektroniczną.

Informujemy, że wnioski składane drogą elektroniczną przez system epuap muszą mieć podpisane załączniki za pomocą podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego. Wnioski które nie posiadają podpisanych załączników pozostaną bez rozpatrzenia.

www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany 

Wnioski złożone po 30 listopada 2022 r. pozostaną bez rozpatrzenia.

Informacje w sprawie dodatku węglowego można uzyskać pod numerem telefonu 74 637 91 08.

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej służą pomocą przy wypełnianiu wniosku, jednakże prosimy o ich wypełnianie zgodnie z załączonym wzorem, który dostępny będzie również w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Autor: OPS/Wydział PK

Liczba wyświetleń: 919

Powrót