Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

Logo Ministerstwa

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – Edycja 2023

Opublikowano: 03-01-2023
Dnia 13 grudnia 2022 r. Pan Paweł Wdówik - Sekretarz Stanu zaakceptował listy zatwierdzonych wniosków w ramach programów resortowych Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. W związku z przekroczeniem dostępnego budżetu — na bazie zapisów „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" i przy uwzględnieniu dotychczasowego wykorzystania środków — przyznane kwoty w stosunku do pierwotnie zaproponowanych zostały pomniejszone.

W ramach ogłoszonego Programu zaakceptowano wnioski na łączną kwotę: 517436056,04 zł.

W związku z koniecznością zmniejszenia wartości i zakresu zadania Gmina Świebodzice dokonała aktualizacji złożonego wniosku. Wnioskowana ogólna liczba godzin realizacji usług asystencji osobistej w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2023 wynosi 7 062 godzin, w tym:

- dla osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną– łącznie 2 820 godzin,

- dla osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności – łącznie 2 835 godzin,

- dla osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – łącznie 1005 godzin,

- dla dzieci w wieku do 16 r. ż. spełniających zapisy działu III Programu – łącznie 402 godziny.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia osób niepełnosprawnych w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

- wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;

- wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;

- załatwianiu spraw urzędowych;

- korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

- zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

UDZIAŁ W PROGRAMIE JEST BEZPŁATNY.

Planowana liczba osób niepełnosprawnych, którym zostaną przyznane usługi asystencji osobistej w Gminie Świebodzice wynosi 20 osób, w tym:

- 6 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,

- 7 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

- 5 osób orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ,

- 2 dzieci w wieku do 16 r.ż. spełniających zapisy działu III Programu.

Planowany wymiar godzin usług asystencji osobistej w ramach programu Asystent osobisty

osoby niepełnosprawnej" – edycja 2023 dla poszczególnych uczestników wynosi:

- dla osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną – 470 godzin,

- dla osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności – 405 godzin,

- dla osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – 201 godzin,

- dla dziecka w wieku do 16 r. ż. spełniających zapisy działu III Programu – 201 godzin.

Szczegółowe informacje o programie: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborzewnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystentosobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2023

Osoby zainteresowane wsparciem w formie usług asystenckich proszone są o składanie niżej wymienionych dokumentów w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach ul. Świdnicka 7 pok. 16. Informacje dotyczące udziału w Programie można uzyskać pod numerem telefonu: 74 6669587.

Wymagane dokumenty:

- Karta zgłoszenia do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023 (pdf)

https://www.gov.pl/attachment/13c35511-5d33-4565-855c-873c71bafaa3

- Karta zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej.

https://www.gov.pl/attachment/550c7492-675c-40f1-ba3b-3b5a95aea057

- kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu)

- klauzula informacyjna:

Ikona pdfKlauzula informacyjna, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [127.23 KB]

Logo

Autor: OPS/Wydział PK

Liczba wyświetleń: 704

Powrót