Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

Logo Ministerstwa

Program „opieka wytchnieniowa” - edycja 2023

Opublikowano: 03-01-2023
Dnia 13 grudnia 2022 r. Pan Paweł Wdówik - Sekretarz Stanu zaakceptował listy zatwierdzonych wniosków w ramach programów resortowych Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

W związku z przekroczeniem dostępnego budżetu — na bazie zapisów „Opieka wytchnieniowa" i przy uwzględnieniu dotychczasowego wykorzystania środków — przyznane kwoty w stosunku do pierwotnie zaproponowanych zostały pomniejszone.
W ramach ogłoszonego Programu zaakceptowano wnioski na łączną kwotę: 153 457 942,35 zł. W związku z koniecznością zmniejszenia wartości i zakresu zadania Gmina Świebodzice dokonała aktualizacji złożonego wniosku. Wnioskowana ogólna liczba godzin realizacji usług opieki wytchnieniowej w ramach programu „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2023 wynosi 1104 godziny.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w ust. 1, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną.

UDZIAŁ W PROGRAMIE JEST BEZPŁATNY

Gmina Świebodzice planuje przyznać opieką wytchnieniową 6 rodzicom/opiekunom osób niepełnosprawnych, w tym 4 opiekunom osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i 2 rodzicom/opiekunom dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Planowany wymiar godzin usług opieki wytchnieniowej w ramach programu wynosi 184 godziny.

Opieka wytchnieniowa świadczona będzie w formie dziennej, w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Szczegółowe informacje o programie: https://www.gov.pl/attachment/f0d737cd-c6cc-4e51-a37cec026a9bbe13

Osoby zainteresowane wsparciem w formie usług opieki wytchnieniowej proszone są o składanie niżej wymienionych dokumentów w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach ul. Świdnicka 7 pok. 16. Informacje dotyczące udziału w Programie można uzyskać pod numerem telefonu: 74 6669587.

Wymagane dokumenty:

- Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2023;
Karta zgłoszenia 

- Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM wraz z dodatkową informacją do wzoru karty pomiaru niezależności funkcjonalnej według zmodyfikowanych kryteriów oceny;

Karta pomiaru

- kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu);

- klauzula informacyjna

Ikona pdfklauzula osoby niepełnosprawnej, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [126.68 KB]

Ikona pdfklauzula uczestnika, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [126.23 KB]

Autor: OPS/Wydział PK

Liczba wyświetleń: 762

Powrót