Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

plakat informacyjny

Budżet Obywatelski 2023

Opublikowano: 27-01-2023
Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że rozpoczynamy prace nad kolejną edycją Budżetu Obywatelskiego Gminy Świebodzice. Zgodnie z zapisami uchwały nr XXII/163/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Gminy Świebodzice, prace nad Budżetem Obywatelskim realizowane są wg. harmonogramu:
 
ETAP TERMIN
Kampania informacyjna 27 stycznia - 28 kwietnia 2023 r.
Zgłaszanie projektów 27 stycznia - 28 lutego 2023 r.
Przeprowadzenie głosowania 24 -25 marca 2023 r.
Weryfikacja projektów 27 marca - 19 kwietnia 2023 r.
Ogłoszenie listy projektów wybranych do realizacji 28 kwietnia 2023 r.

Przypominamy, że propozycje zadań zgłaszanych do Budżetu Obywatelskiego mogą być realizowane wyłącznie na terenie będącym własnością Gminy Świebodzice oraz muszą należeć do katalogu zadań własnych gminy.
Sposób zgłaszania projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej:

  • Do zgłaszania projektów uprawnieni są mieszkańcy Gminy Świebodzice, którzy w chwili składania formularza mają pełną zdolność do czynności prawnych.
  •  Propozycję projektu składa się w wersji papierowej na odpowiednim formularzu.
  • Zgłoszenie projektu wymaga poparcia co najmniej 3 osób zamieszkujących na terenie Gminy Świebodzice.
  • Wnioskodawca może złożyć dowolną liczbę projektów.
  • Zgłoszenie propozycji projektu przez Wnioskodawcę uznaje się za ważne jeżeli wypełnione są wszystkie pola formularza oraz formularz został czytelnie podpisany przez uprawnionego Wnioskodawcę lub reprezentanta Wnioskodawcy.
Wypełniony formularz wraz z listą osób popierających oraz podpisaną klauzulą informacyjną składa się w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice lub w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Świebodzicach ul. Stefana Żeromskiego 27 lub można wysłać go pocztą na adres: Urząd Miejski ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice z dopiskiem „Budżet Obywatelski”. Należy pamiętać, że projekty można składać wyłącznie w terminie określonym w harmonogramie.
Przepisy prawne dotyczące Budżetu Obywatelskiego Gminy Świebodzice:
uchwała nr XXII/163/2020 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 23 stycznia 2020 r.
 

Ikona pdfuchwała nr XXII/163/2020 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 23 stycznia 2020 r., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [520.02 KB]


Dokumenty do pobrania:
 
formularz zgłoszeniowy
 

Ikona docxzałącznik do regulaminu nr 1, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [16.37 KB]

 

Ikona pdfzałącznik do regulaminu nr 1, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [170.01 KB]


 
    lista poparcia projektu/zadania
 

Ikona docxzałącznik do regulaminu nr 2, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [13.46 KB]


Ikona pdfzałącznik do regulaminu nr 2, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [138.62 KB]


 
    klauzula informacyjna

 

Ikona docxZałącznik nr 3 do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Świebodzice, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [14.18 KB]

Ikona pdfZałącznik nr 3 do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Świebodzice, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [83.24 KB]


 

Autor: Wydział RS/PK

Liczba wyświetleń: 480

Powrót